Odoo Amazon Connector

Odoo Amazon connector còn được gọi là Odoo Amazon extension hay cầu nối được phát triển bởi Bizapps
Odoo Amazon Connector

Manual and auto mated item creation and maintenance Manual and auto mated item creation and maintenanceManual and auto mated item .

Manual and auto mated item creation and maintenance Manual and auto mated item creation and maintenance.

Manual and auto mated item creation and maintenance Manual and auto mated item creation and maintenance Manual and auto mated item creation and maintenance

Manual and auto mated item creation and maintenanceManual and auto mated item creation and maintenance.

Giới thiệu

ODOO AMAZON CONNECTOR

Trình kết nối Odoo Amazon còn được gọi là Odoo Amazon extension or Odoo Amazon bridge đã được nhóm Bizapps phát triển dành riêng cho các thương nhân thương mại điện tử muốn quản lý cửa hàng Amazon của họ trong phần mềm Odoo ERP. Odoo Amazon Connector cung cấp cho bạn đồng bộ hóa dữ liệu giữa Amazon Store và Odoo.

Odoo Amazon Connector là một trình kết nối quan trọng khác, phần lớn được sử dụng bởi các thương nhân thương mại điện tử, những người chủ yếu kinh doanh trực tuyến thông qua các cửa hàng web Amazon.com. Odoo Amazon Connector hoạt động theo cách tương tự với trình kết nối eBay nơi bạn có thể quản lý Đơn hàng Amazon, Danh sách sản phẩm Amazon, Nhập trạng thái đơn hàng và nhiều hơn nữa. Chúng tôi đã phát triển và tùy chỉnh trình kết nối Amazon với Odoo để đảm bảo tích hợp nhanh chóng toàn bộ cửa hàng Amazon của bạn.

Chúng tôi đã tích hợp thành công Odoo với Amazon Webstores. Trình kết nối Odoo Amazon của chúng tôi có khả năng xử lý nhiều cửa hàng Amazon khác nhau và thậm chí trình kết nối này có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu kinh doanh. Trình kết nối này có thể được sử dụng cho các quốc gia khác nhau như amazon.com, amazon.in, amazon.fr, v.v.

Mô tả tính năng

Amazon Odoo Connector cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh cho Người bán hàng Amazon tập trung vào việc bán hàng trong khi để lại tất cả các hoạt động phụ trợ của họ đối với hệ thống Odoo mạnh mẽ và linh hoạt.

Ứng dụng Odoo Amazon Connector cung cấp cho bạn các tính năng sau 


Triển khai trên các nền tảng phức tạp của AWSCấu hình người bán với Kế toán


Cấu hình người bán với Kế toán


Truy xuất các thông tin liên quan đến các nền tảng AWS

Nhập các Category/Nodes của Amazon 

Nhập sản phẩm từ Amazon sang Odoo

Nhập kho từ Amazon sang Odoo


Nhập hình ảnh từ Amazon vào Odoo


Đặt hàng nhập từ Amazon sang Odoo


Cập nhật hàng tồn kho từ Odoo lên Amazon


Cập nhật mô tả giá từ Odoo lên Amazon


Cập nhật hình ảnh từ Odoo lên Amazon


Cập nhật trạng thái Đơn hàng từ Odoo lên Amazon


Xuất số theo dõi từ Odoo sang Amazon


Hủy đơn hàng trên Amazon từ Odoo


Tạo danh sách mới bằng ASIN hiện có từ Odoo đến Amazon


Tạo quy trình công việc của riêng bạn và nhập đơn hàng phù hợp từ Amazon


Quản lý tài khoản của bạn trên Amazon


Nhật ký Amazon


Tự động hóa nhập, cập nhật và xuất của bạn


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290