Tích hợp Odoo - PrestaShop

Prestashop là một trong những giải pháp thương mại điện tử mã nguồn mở hàng đầu. Trình kết nối Odoo - Prestashop đem đến các tính năng khác nhau giúp nâng cao trải nghiệm của bạn sau khi sử dụng phần mềm ERP.
Tích hợp Odoo - PrestaShop

Trình kết nối Odoo - Prestashop được hỗ trợ cho mọi phiên bản Prestashop và mọi phiên bản Odoo bao gồm cả phiên bản Community và Enterprise.

Tiện ích mở rộng Odoo - Prestashop giúp bạn quản lý đơn hàng, quản lý hàng tồn kho, bán hàng, mua hàng, kho hàng, v.v.

Bạn cũng có thể xuất số lượng hàng tồn kho trở lại PrestaShop.

Mô tả tính năng

Đồng bộ sản phẩm và danh mục sản phẩm

Cập nhật đơn giao hàng, cập nhật và theo dõi tình trạng đơn hàng trên Odoo

Cập nhật và theo dõi đơn bán hàng, hóa đơn bán hàng và thanh toán

Quản lý các thông tin giao hàng của PrestaShop từ Odoo

Cập nhật hàng tồn kho từ Odoo lên PrestaShop

Cập nhật thông tin khách hàng

Xem các báo cáo bán hàng

Các kết nối khác

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290