Tính năng giao diện tìm kiếm

Mỗi tuần một tính năng mới

Tiện ích tìm kiếm BizApps mới:

- Cho phép bổ sung việc quản lý công thức giúp dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm: X và (Y hoặc Z)

- Dễ dàng chỉnh sửa bất kỳ Công thức nào

- Lưu các bộ lọc tùy chỉnh, sau đó chỉnh sửa lại

Bảng tìm kiếm mới


Thanh tìm kiếm linh động

Giờ đây bạn có thể cài đặt công thức tim kiếm mới để phù hợp với nhu cầu của mình

Liên hệ »

Cài đặt công thức tìm kiếm


Tìm kiếm có thể lưu và chỉnh sửa

Bạn lưu lại công thức thường dùng và chỉnh sửa nó khi cần thiết

Liên hệ »

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290