Được xây dựng trên nền tảng Odoo - nền tảng ERP phổ biến nhất thế giới với hơn 300,000 doanh nghiệp sử dụng, 4.5 triệu người dùng trên toàn thế giới, được xây dựng bởi 5,000 lập trình viên cùng các chuyên gia lĩnh vực và đã triển khai trên 150 quốc gia

Giải pháp tích hợp với các phần mềm khác

Danh sách các tích hợp vào Bizapps bao gồm trình kết nối cho nền tảng thương mại điện tử như Magento, eBay, Amazon, Prestashop, WooCommerce, Shopify, v.v... Các trình kết nối Odoo này được phát triển với mã hóa tiêu chuẩn của Bizaaps đảm bảo bạn có thể cài đặt các trình kết nối này và bắt đầu hợp lý hóa các quy trình thương mại điện tử của bạn.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290