Được xây dựng trên nền tảng Odoo - nền tảng ERP phổ biến nhất thế giới với hơn 300,000 doanh nghiệp sử dụng, 4.5 triệu người dùng trên toàn thế giới, được xây dựng bởi 5,000 lập trình viên cùng các chuyên gia lĩnh vực và đã triển khai trên 150 quốc gia

Giải pháp tích hợp phần mềm Bizapps

Giải pháp tích hợp phầm mềm Bizapps giúp bạn quản lý doanh nghiệp của mình tốt hơn bằng cách tích hợp hệ thống ERP của các bạn với các ứng dụng kinh doanh khác mà bạn đang sử dụng. Với sự tích hợp, quy trình kinh doanh của bạn trở nên liền mạch hơn và giúp bạn dễ dàng quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình trên một hệ thống ERP hoàn chỉnh.

Thương mại điện tử
Vận chuyển
Cổng thanh toán
Tổng đài ảo VOIP
Cổng tin nhắn SMS
Google Apps
Facebook
Tích hợp khác

Bizapps - Thương mại điện tử

Ngành thương mại mang vô số cơ hội nhưng cũng đang gặp nhiều thách thức: từ việc quản lý số lượng lớn hàng tồn kho , đến quản lý nhân viên, kiểm soát chi phí..

Bizapps - Tổng đài ảo VOIP

Ngành thương mại mang vô số cơ hội nhưng cũng đang gặp nhiều thách thức: từ việc quản lý số lượng lớn hàng tồn kho , đến quản lý nhân viên, kiểm soát chi phí..

Bizapps - Tích hợp khác

Ngành thương mại mang vô số cơ hội nhưng cũng đang gặp nhiều thách thức: từ việc quản lý số lượng lớn hàng tồn kho , đến quản lý nhân viên, kiểm soát chi phí..

Bạn chưa tìm thấy kết nối mà bạn cần?

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

LIÊN HỆ
Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290