Bảng giá dịch vụ cho doanh nghiệp

Đồng hành cùng sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp

Dịch vụ online

Giảm giá lên đến 20%

Triển khai tại chỗ

Tối ưu chi phí

Bảng giá module

Siêu ưu đãi

Dùng Thử
0 VNĐ/15 ngày
Dành cho tất cả người dùng
Miễn phí sử dụng trong vòng 15 ngày
Không giới hạn tài khoản vận hành/Users
Dung lượng lưu trữ 35GB / Store
Không hỗ trợ sao lưu dữ liệu
Bao gồm tính năng bảo mật SSL
Không bao gồm gói triển khai đi kèm
--
Hỗ trợ online
Hỗ trợ cài miễn phí module bên thứ 3
Không hỗ trợ các module tích hợp
Không hỗ trợ quản lý dự án
Dùng thử 15 ngày
Bizapps 5
900.000 VNĐ/tháng
Giá kèm VAT -- 990.000 VNĐ
Gói 6 tháng kèm VAT -- 5.643.000 VNĐ -5%
Gói 1 năm kèm VAT -- 10.692.000 VNĐ -10%
Gói 2 năm kèm VAT -- 19.008.000 VNĐ -20%
Giá 1 kì tối thiểu -- 2.970.000 VNĐ
Thanh toán định kì  3 tháng / lần
5 tài khoản người dùng / User
Dung lượng lưu trữ  10GB / Store
Sao lưu dữ liệu:  1 Bản sao lưu
Bao gồm tính năng bảo mật SSL
Tặng thêm gói hỗ trợ triển khai
Tặng  4 giờ  hỗ trợ triển khai
Áp dụng cho Hợp đồng thanh toán từ 6 tháng trở lên.
Tặng  2 giờ  hỗ trợ triển khai
Áp dụng cho Hợp đồng thanh toán từ 3 tháng trở lên.
Tặng  1 giờ  hỗ trợ triển khai
Áp dụng cho Hợp đồng thanh toán dưới 3 tháng.
Hỗ trợ online
Hỗ trợ cài miễn phí   module bên thứ 3
Không hỗ trợ các module tích hợp
Không hỗ trợ quản lý dự án
Mua ngay
Bizapps 10
1.400.000 VNĐ/tháng
Giá kèm VAT -- 1.540.000 VNĐ
Gói 6 tháng kèm VAT -- 8.778.000 VNĐ -5%
Gói 1 năm kèm VAT -- 16.632.000 VNĐ -10%
Gói 2 năm kèm VAT -- 29.568.000 VNĐ -20%
Giá 1 kì tối thiểu -- 4.620.000 VNĐ
Thanh toán định kì  3 tháng / lần
10 tài khoản  người dùng / User
Dung lượng lưu trữ  15GB / Store
Sao lưu dữ liệu:  2 Bản sao lưu
Bao gồm tính năng bảo mật SSL
Tặng thêm gói hỗ trợ triển khai
Tặng  8 giờ  hỗ trợ triển khai
Áp dụng cho Hợp đồng thanh toán từ 6 tháng trở lên.
Tặng  4 giờ  hỗ trợ triển khai
Áp dụng cho Hợp đồng thanh toán từ 3 tháng trở lên.
Tặng  2 giờ  hỗ trợ triển khai
Áp dụng cho Hợp đồng thanh toán dưới 3 tháng.
Hỗ trợ online
Hỗ trợ cài miễn phí   module bên thứ 3
Không hỗ trợ các module tích hợp
Không hỗ trợ quản lý dự án
Mua ngay
Bizapps 25
3.500.000 VNĐ/tháng
Giá kèm VAT -- 3.850.000 VNĐ
Gói 6 tháng kèm VAT -- 21.945.000 VNĐ -5%
Gói 1 năm kèm VAT -- 41.580.000 VNĐ -10%
Gói 2 năm kèm VAT -- 73.920.000 VNĐ -20%
Giá 1 kì tối thiểu -- 11.550.000 VNĐ
Thanh toán định kì  3 tháng / lần
25 tài khoản  người dùng / User
Dung lượng lưu trữ  35GB / Store
Sao lưu dữ liệu:  3 Bản sao lưu
Bao gồm tính năng bảo mật SSL
Tặng thêm gói hỗ trợ triển khai
Tặng  25 giờ  hỗ trợ triển khai
Áp dụng cho Hợp đồng thanh toán từ 6 tháng trở lên.
Tặng  12.5 giờ  hỗ trợ triển khai
Áp dụng cho Hợp đồng thanh toán từ 3 tháng trở lên.
Tặng  3 giờ  hỗ trợ triển khai
Áp dụng cho Hợp đồng thanh toán dưới 3 tháng.
Hỗ trợ online
Hỗ trợ cài miễn phí module bên thứ 3
Hỗ trợ các module tích hợp
Hỗ trợ quản lý dự án
Mua ngay
Bizapps 50
7.000.000 VNĐ/tháng
Giá kèm VAT -- 7.700.000 VNĐ
Gói 6 tháng kèm VAT -- 42.890.000 VNĐ -5%
Gói 1 năm kèm VAT -- 83.160.000 VNĐ -10%
Gói 2 năm kèm VAT -- 147.840.000 VNĐ -20%
Giá 1 kì tối thiểu -- 23.100.000 VNĐ
Thanh toán định kì  3 tháng / lần
50 tài khoản  người dùng / User
Dung lượng lưu trữ  100GB / Store
Sao lưu dữ liệu:  4 Bản sao lưu
Bao gồm tính năng bảo mật SSL
Tặng thêm gói hỗ trợ triển khai
Tặng  50 giờ  hỗ trợ triển khai
Áp dụng cho Hợp đồng thanh toán từ 6 tháng trở lên.
Tặng  25 giờ  hỗ trợ triển khai
Áp dụng cho Hợp đồng thanh toán từ 3 tháng trở lên.
Tặng  6 giờ  hỗ trợ triển khai
Áp dụng cho Hợp đồng thanh toán dưới 3 tháng.
Hỗ trợ online
Hỗ trợ cài miễn phí  module bên thứ 3
Hỗ trợ các module tích hợp
Hỗ trợ quản lý dự án
Mua ngay
Bizapps Unlimited

Liên hệ để nhận giá tốt nhất

Thanh toán định kì  1 tháng / lần
Không giới hạn  người dùng
Dung lượng lưu trữ  Tùy chọn
Sao lưu dữ liệu:  5 Bản sao lưu
Bao gồm tính năng bảo mật SSL
Tặng thêm gói hỗ trợ triển khai
Tặng  100 giờ  hỗ trợ triển khai
Áp dụng cho Hợp đồng thanh toán từ 6 tháng trở lên.
Tặng  50 giờ  hỗ trợ triển khai
Áp dụng cho Hợp đồng thanh toán từ 3 tháng trở lên.
Tặng  8 giờ  hỗ trợ triển khai
Áp dụng cho Hợp đồng thanh toán dưới 3 tháng.
Hỗ trợ online
Hỗ trợ cài miễn phí  module bên thứ 3
Hỗ trợ các module tích hợp
Hỗ trợ quản lý dự án
Dịch vụ bán thêm User - giá theo từng User
Tăng dưới 10 Users
155.000 VNĐ/tháng
Giá chưa VAT - 155.000 VNĐ
Giá kèm VAT - 170.500 VNĐ
Tăng từ 10 Users trở lên
140.000 VNĐ/tháng
Giá chưa VAT - 140.000 VNĐ
Giá kèm VAT - 154.000 VNĐ
Dịch vụ bán thêm Dung Lượng
Thêm 5GB
200.000 VNĐ/tháng
Giá chưa VAT - 200.000 VNĐ
Giá kèm VAT - 220.000 VNĐ
Thêm 15GB
450.000 VNĐ/tháng
Giá chưa VAT - 450.000 VNĐ
Giá kèm VAT - 495.000 VNĐ
Thêm 35GB
1.050.000 VNĐ/tháng
Giá chưa VAT - 1.050.000 VNĐ
Giá kèm VAT - 1.155.000 VNĐ
Thêm 100GB
3.000.000 VNĐ/tháng
Giá chưa VAT - 3.000.000 VNĐ
Giá kèm VAT - 3.300.000 VNĐ