Bảng giá dịch vụ cho doanh nghiệp

Đồng hành cùng sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp

Dịch vụ online

Giảm giá lên đến 20%

Triển khai tại chỗ

Giảm giá lên đến 20%

Bảng giá module

Siêu ưu đãi

Dùng Thử
đ0/15 ngày
Dành cho tất cả người dùng
Miễn phí sử dụng trong vòng 15 ngày
Không giới hạn tài khoản vận hành/Users
Dung lượng lưu trữ 35GB / Store
Không hỗ trợ sao lưu dữ liệu
Bao gồm tính năng bảo mật SSL
Không bao gồm gói triển khai đi kèm
--
Hỗ trợ online
Hỗ trợ cài miễn phí module bên thứ 3
Không hỗ trợ các module tích hợp
Không hỗ trợ quản lý dự án
Dùng thử 15 ngày
Bizapps 5
đ900.000/tháng
Giá kèm VAT -- 990.000 đ
Gói 6 tháng kèm VAT -- 5.643.000 đ -5%
Gói 1 năm kèm VAT -- 10.692.000 đ -10%
Gói 2 năm kèm VAT -- 19.008.000 đ -20%
Giá 1 kì tối thiểu -- 2.970.000 đ
Thanh toán định kì  3 tháng / lần
5 tài khoản người dùng / User
Dung lượng lưu trữ  10GB / Store
Sao lưu dữ liệu:  1 Bản sao lưu
Bao gồm tính năng bảo mật SSL
Tặng thêm gói hỗ trợ triển khai
Tặng  4 giờ  hỗ trợ triển khai
Áp dụng cho Hợp đồng thanh toán từ 6 tháng trở lên.
Tặng  2 giờ  hỗ trợ triển khai
Áp dụng cho Hợp đồng thanh toán từ 3 tháng trở lên.
Tặng  1 giờ  hỗ trợ triển khai
Áp dụng cho Hợp đồng thanh toán dưới 3 tháng.
Hỗ trợ online
Hỗ trợ cài miễn phí   module bên thứ 3
Không hỗ trợ các module tích hợp
Không hỗ trợ quản lý dự án
Bizapps 10
đ1.400.000/tháng
Giá kèm VAT -- 1.540.000 đ
Gói 6 tháng kèm VAT -- 8.778.000 đ -5%
Gói 1 năm kèm VAT -- 16.632.000 đ -10%
Gói 2 năm kèm VAT -- 29.568.000 đ -20%
Giá 1 kì tối thiểu -- 4.620.000 đ
Thanh toán định kì  3 tháng / lần
10 tài khoản  người dùng / User
Dung lượng lưu trữ  15GB / Store
Sao lưu dữ liệu:  2 Bản sao lưu
Bao gồm tính năng bảo mật SSL
Tặng thêm gói hỗ trợ triển khai
Tặng  8 giờ  hỗ trợ triển khai
Áp dụng cho Hợp đồng thanh toán từ 6 tháng trở lên.
Tặng  4 giờ  hỗ trợ triển khai
Áp dụng cho Hợp đồng thanh toán từ 3 tháng trở lên.
Tặng  2 giờ  hỗ trợ triển khai
Áp dụng cho Hợp đồng thanh toán dưới 3 tháng.
Hỗ trợ online
Hỗ trợ cài miễn phí   module bên thứ 3
Không hỗ trợ các module tích hợp
Không hỗ trợ quản lý dự án
Bizapps 25
đ3.500.000/tháng
Giá kèm VAT -- 3.850.000 đ
Gói 6 tháng kèm VAT -- 21.945.000 đ -5%
Gói 1 năm kèm VAT -- 41.580.000 đ -10%
Gói 2 năm kèm VAT -- 73.920.000 đ -20%
Giá 1 kì tối thiểu -- 11.550.000 đ
Thanh toán định kì  3 tháng / lần
25 tài khoản  người dùng / User
Dung lượng lưu trữ  35GB / Store
Sao lưu dữ liệu:  3 Bản sao lưu
Bao gồm tính năng bảo mật SSL
Tặng thêm gói hỗ trợ triển khai
Tặng  25 giờ  hỗ trợ triển khai
Áp dụng cho Hợp đồng thanh toán từ 6 tháng trở lên.
Tặng  12.5 giờ  hỗ trợ triển khai
Áp dụng cho Hợp đồng thanh toán từ 3 tháng trở lên.
Tặng  3 giờ  hỗ trợ triển khai
Áp dụng cho Hợp đồng thanh toán dưới 3 tháng.
Hỗ trợ online
Hỗ trợ cài miễn phí module bên thứ 3
Hỗ trợ các module tích hợp
Hỗ trợ quản lý dự án
Bizapps 50
đ7.000.000/tháng
Giá kèm VAT -- 7.700.000 đ
Gói 6 tháng kèm VAT -- 42.890.000 đ -5%
Gói 1 năm kèm VAT -- 83.160.000 đ -10%
Gói 2 năm kèm VAT -- 147.840.000 đ -20%
Giá 1 kì tối thiểu -- 23.100.000 đ
Thanh toán định kì  3 tháng / lần
50 tài khoản  người dùng / User
Dung lượng lưu trữ  100GB / Store
Sao lưu dữ liệu:  4 Bản sao lưu
Bao gồm tính năng bảo mật SSL
Tặng thêm gói hỗ trợ triển khai
Tặng  50 giờ  hỗ trợ triển khai
Áp dụng cho Hợp đồng thanh toán từ 6 tháng trở lên.
Tặng  25 giờ  hỗ trợ triển khai
Áp dụng cho Hợp đồng thanh toán từ 3 tháng trở lên.
Tặng  6 giờ  hỗ trợ triển khai
Áp dụng cho Hợp đồng thanh toán dưới 3 tháng.
Hỗ trợ online
Hỗ trợ cài miễn phí  module bên thứ 3
Hỗ trợ các module tích hợp
Hỗ trợ quản lý dự án
Bizapps Unlimited

Liên hệ để nhận giá tốt nhất

Thanh toán định kì  1 tháng / lần
Không giới hạn  người dùng
Dung lượng lưu trữ  Tùy chọn
Sao lưu dữ liệu:  5 Bản sao lưu
Bao gồm tính năng bảo mật SSL
Tặng thêm gói hỗ trợ triển khai
Tặng  100 giờ  hỗ trợ triển khai
Áp dụng cho Hợp đồng thanh toán từ 6 tháng trở lên.
Tặng  50 giờ  hỗ trợ triển khai
Áp dụng cho Hợp đồng thanh toán từ 3 tháng trở lên.
Tặng  8 giờ  hỗ trợ triển khai
Áp dụng cho Hợp đồng thanh toán dưới 3 tháng.
Hỗ trợ online
Hỗ trợ cài miễn phí  module bên thứ 3
Hỗ trợ các module tích hợp
Hỗ trợ quản lý dự án
Dịch vụ bán thêm User
Tăng dưới 10 Users
đ155.000/tháng
Chưa bao gồm VAT -- 155.000 đ
Giá kèm VAT -- 170.500 đ
Tăng từ 10 Users trở lên
đ140.000/tháng
Chưa bao gồm VAT -- 140.000 đ
Giá kèm VAT -- 154.000 đ
Dịch vụ bán thêm Dung Lượng
Tăng dưới 5GB
đ200.000/tháng
Chưa bao gồm VAT -- 200.000 đ
Giá kèm VAT -- 220.000 đ
Tăng dưới 15GB
đ450.000/tháng
Chưa bao gồm VAT -- 450.000 đ
Giá kèm VAT -- 495.000 đ
Tăng dưới 35GB
đ1.050.000/tháng
Chưa bao gồm VAT -- 1.050.000 đ
Giá kèm VAT -- 1.155.000 đ
Tăng dưới 100GB
đ3.000.000/tháng
Chưa bao gồm VAT -- 3.000.000 đ
Giá kèm VAT -- 3.300.000 đ
Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290