Được xây dựng trên nền tảng Odoo - nền tảng ERP phổ biến nhất thế giới với hơn 300,000 doanh nghiệp sử dụng, 4.5 triệu người dùng trên toàn thế giới, được xây dựng bởi 5,000 lập trình viên cùng các chuyên gia lĩnh vực và đã triển khai trên 150 quốc gia

QUY TRÌNH VẬN HÀNH THAM KHẢO

GIẢI PHÁP CHO CÁC QUY TRÌNH VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

Quy trình bán hàng

Ghi chú quy trình

Quy trình bán hàng

Quy trình tạo mới sản phẩm

Quy trình hỗ trợ bán hàng - sau bán hàng

Quy trình quản lý nhân sự

Ghi chú quy trình

Quy trình tuyển dụng

Quy trình quản lý hồ sơ nhân viên

Quy trình quản lý hợp đồng/phụ lục hợp đồng

Quy trình quản lý đào tạo

Quy trình tạm ứng lương

Quy trình quản lý nghỉ phép

Quy trình quản lý tăng ca theo yêu cầu

Quy trình tính lương

Quy trình quản lý nhân viên nghỉ việc

Quy trình nghiệp vụ sản xuất

Ghi chú quy trình

Quy trình sản xuất

Quy trình mua hàng - cung ứng tài sản và trang thiết bị

Ghi chú quy trình

Quy trình mua hàng

Diễn giải quy trình mua hàng

Quy trình hủy mua hàng(đề xuất)

Quy trình quản lý nhân sự nâng cao

Ghi chú quy trình

Quy trình tuyển dụng

Quy trình quản lý hồ sơ nhân viên

Quy trình quản lý hợp đồng, phụ lục hợp đồng

Quy trình quản lý đào tạo

Quy trình tạm ứng lương

Quy trình quản lý nghỉ phép

Quy trình quản lý tăng ca theo yêu cầu

Quy trình tính lương

Quy trình quản lý nhân viên nghỉ việc

Quy trình đánh giá

Quy trình quản lý chi phí

Quy trình kho

Ghi chú quy trình

Quy trình kiểm kê kho

Quy trình nhập kho

Quy trình xuất kho

Quy trình trả hàng kho

Quy trình trả luân chuyển kho

Quy trình cung ứng

Quy trình nghiệp vụ kế toán

Ghi chú quy trình

Quy trình xử lý hóa đơn phải thu

Quy trình xử lý hóa đơn phải trả

Quy trình thực hiện thanh toán thu chi

Quy trình tài sản và công cụ dụng cụ

Quy trình Lập ngân sách

Quy trình quản lý công nợ

Quy trình tạm ứng

Quy trình hoàn ứng

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290