Điều khoản sử dụng hệ thống BizApps
Căn cứ theo:
- Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Nghị định số 52/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16/05/2013 về thương mại điện tử;
- Nghị định số 85/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/09/2021;
- Quy định và Điều khoản sử dụng website bizapps.vn;
- BizApps Chính sách Quyền riêng tư;
Điều 1: Định nghĩa, phạm vi và đối tượng áp dụng
Hầu hết dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập được cung cấp trực tiếp bởi người dùng khi họ đăng ký và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu khác được thu thập bằng cách ghi lại bởi các tương tác với các dịch vụ chúng tôi cung cấp.
1. BizApps là Hệ thống Phần mềm Quản lý tổng thể Doanh nghiệp và các Tổ chức Sản xuất kinh doanh, được cung cấp trực tuyến, truy cập và sử dụng bằng trình duyệt web thông qua Internet dưới hình thức SaaS (Software as a Service), trả tiền theo thời gian sử dụng và tài nguyên điện toán được cấp phát thông qua website của BizApps có địa chỉ internet tại bizapps.vn (gọi tắt là bizapps.vn).
2. Sản phẩm BizApps là các sản phẩm và/hoặc dịch vụ, có phí hoặc miễn phí liệt kê tại trang Biểu phí, sau đây được gọi tắt là Sản phẩm BizApps.
3. Khách hàng được hiểu là cá nhân hoặc pháp nhân sử dụng Sản phẩm BizApps.
4. "Nhà cung cấp" được hiểu là CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM BIZAPPS và là Pháp nhân chủ quản website bizapps.vn đồng thời là nhà phát triển giải pháp BizApps:
- Tên giao dịch Quốc tế là BIZAPPS SOFTWARE COMPANY LIMITED.
- Địa chỉ trụ sở tại Tầng 9, tòa nhà Hose, Đường số 3, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Có mã số thuế 0314049567 do Chi cục Thuế khu vực Quận 12 - huyện Hóc Môn quản lý.
5. Thỏa thuận cung cấp dịch vụ BizApps (sau đây gọi tắt là "Bản thỏa thuận") được hiểu là Bản Hợp đồng giữa Khách hàng và BizApps, được áp dụng khi Khách hàng sử dụng một hay nhiều Sản phẩm.
6. Thuật ngữ Kỹ thuật:
a. Tên miền cấp 2 (hai): Là tên miền có dạng congty.bizapps.vn do BizApps cung cấp cho Khách hàng trong quá trình Khách hàng sử dụng Sản phẩm BizApps và được thu hồi trả lại BizApps khi khách hàng ngưng sử dụng Sản phẩm BizApps có liên kết với tên miền này, trong đó congty (là duy nhất) do khách hàng tự chọn lúc đăng ký thuê bao Sản phẩm BizApps.
b. Tên miền riêng: Là tên miền thuộc sở hữu của Khách hàng, được liên kết với Sản phẩm BizApps, giúp cho Khách hàng và đối tác của mình có thể sử dụng BizApps thông qua chính tên miền này. Ví dụ: Thay vì việc phải truy cập và sử dụng BizApps thông qua tên miền congty.bizapps.vn, khách hàng có thể truy cập và sử dụng BizApps thông qua congty.com, trong đó congty.com là tên miền riêng của Khách hàng.
c. Không gian lưu trữ tối đa: Là tổng số dung lượng tối đa tính bằng Gigabyte (GB) mà Khách hàng được phép sử dụng tương ứng với Sản phẩm BizApps mà Khách hàng đã lựa chọn. Không gian lưu trữ hiện hành của BizApps của Khách hàng được tính bằng tổng dung lượng mà Khách hàng đã sử dụng bằng cách thêm dữ liệu vào hệ thống BizApps của mình.
d. Tài khoản tối đa: Trong ngữ cảnh Khách hàng sử dụng BizApps, tài khoản tối đa là số lượng tài khoản người sử dụng tối đa được tạo trong BizApps của Khách hàng.
e. Bảo mật đường truyền: Là hình thức bảo mật bằng cách mã hóa thông tin bằng phương pháp SSL (Secure Socket Layer) đối với tất cả các thông tin được truyền đi và đến BizApps của Khách hàng thông qua mạng Internet để đảm bảo an ninh và bảo mật dữ liệu của Khách hàng trong quá trình truyền dẫn dữ liệu qua Internet.
f. Tài khoản quản trị: Là tài khoản có quyền tối cao trong BizApps của Khách hàng và được trao cho Khách hàng khi Khách hàng bắt đầu sử dụng Sản phẩm BizApps.
g. Phân hệ tiêu chuẩn: Là các phân hệ được tích hợp sẵn trong BizApps và có khả năng được cài đặt vào BizApps bởi chính Khách hàng.
h. Phân hệ tùy biến: Là các phân hệ không được tích hợp sẵn trong BizApps.
i. Tính năng bổ sung: Là một dạng tài nguyên điện toán bổ sung cho Sản phẩm BizApps. Tính năng bổ sung có thể hoặc là Băng thông hoặc/và Không gian lưu trữ hoặc/và Tài khoản.
7. Thuật ngữ thanh toán:
a. Chu kỳ thanh toán: Là chu kỳ thời gian tính theo tháng (bao gồm: 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng, 24 tháng), được dùng làm cơ sở xác định số tiền khách hàng phải thanh toán cho BizApps bằng công thức:
Tổng tiền = ( Đơn giá x Số tháng của Chu kỳ thanh toán ) - Số tiền khuyến mãi*.
Chu kỳ thanh toán của Sản phẩm BizApps được xác lập khi Khách hàng lựa chọn lúc đăng ký mua.
* Nếu có - áp dụng theo chu kỳ được chọn hoặc chính sách khác
b. Ngày thanh toán thực tế: Là ngày đầu tiên của một Chu kỳ thanh toán.
c. Ngày thanh toán thực tế đầu tiên: Là ngày đầu tiên của Chu kỳ thanh toán đầu tiên.
d. Ngày thanh toán lý thuyết: giả sử, ngày thanh toán thực tế đầu tiên là 20/5/2024 thì ngày thanh toán lý thuyết sẽ là các ngày 20 hàng tháng.
e. Ngày thanh toán lý thuyết kế tiếp: Là một Ngày thanh toán lý thuyết gần nhất trong tương lai.
8. Sử dụng BizApps: đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý với tất cả các quy định và điều khoản trong Bản thỏa thuận này.
9. Sửa đổi: BizApps có thể sửa đổi nội dung Bản thỏa thuận này vào bất cứ thời gian nào. Đối với các Khách hàng đang sử dụng BizApps, BizApps có trách nhiệm thông báo về những thay đổi này trước thời điểm áp dụng (ngày có hiệu lực) ít nhất mười bốn (14) ngày. Tại thời điểm áp dụng, nếu BizApps không nhận được bất cứ phản đối nào từ Khách hàng về những thay đổi này thì mặc nhiên Khách hàng được coi là đã đồng ý với những thay đổi này.
10. Ngừng sử dụng: Khách hàng hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt, ngừng sử dụng BizApps nếu không đồng ý với những thay đổi trong Bản thỏa thuận.
Điều 2: Phương thức cung cấp dịch vụ
Hầu hết dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập được cung cấp trực tiếp bởi người dùng khi họ đăng ký và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu khác được thu thập bằng cách ghi lại bởi các tương tác với các dịch vụ chúng tôi cung cấp.
1. Khách hàng được cung cấp một tên miền cấp 2 (hai) như mô tả tại Điều 1, khoản 6(a) của Bản thỏa thuận này để truy cập vào BizApps của mình.
2. Trong trường hợp Khách hàng sử dụng Tên miền riêng của Khách hàng để qua đó truy cập vào BizApps, BizApps sẽ hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật để khách hàng có thể thực hiện thành công việc truy cập và sử dụng BizApps bằng tên miền của chính mình.
3. Khách hàng được cung cấp Không gian lưu trữ tương ứng với Sản phẩm BizApps mà Khách hàng đã lựa chọn.
4. Khách hàng được cung cấp một Tài khoản Quản trị được phân quyền tối cao trong BizApps của mình.
Điều 3: Quyền và Nghĩa vụ của Khách hàng
1. Đối với BizApps mà Khách hàng đã đăng ký và kích hoạt, Khách hàng được toàn quyền cài đặt bổ sung thêm các Phân hệ cho phù hợp với nhu cầu của mình, có thể bao gồm cả các phân hệ do Khách hàng tự tùy biến, phát triển hoặc do một bên thứ ba tùy biến, phát triển, miễn là Khách hàng được phép sử dụng (các) phân hệ đó một cách hợp pháp.
2. Khách hàng có quyền truy cập vào Khu vực hỏi và đáp để yêu cầu được hỗ trợ kỹ thuật hoặc trợ giúp triển khai, tùy biến hệ thống BizApps để phù hợp với nhu cầu của chính mình. Khách hàng cũng được khuyến khích sử dụng Khu vực Hỏi và Đáp để chia sẻ kinh nghiệm thành công của mình trong quá trình triển khai BizApps.
3. Tùy theo Sản phẩm BizApps mà Khách hàng lựa chọn, Khách hàng sẽ nhận được dịch vụ hỗ trợ từ BizApps như mô tả tương ứng tại Điều 1, Khoản 2 của Bản thỏa thuận này.
4. Khách hàng có quyền yêu cầu BizApps khắc phục các lỗi phần mềm trong trường hợp phát hiện lỗi xảy ra trong quá trình sử dụng và chi phí phát sinh do việc khắc phục các lỗi này sẽ do phía BizApps hoàn toàn chịu.
5. Khách hàng có quyền yêu cầu BizApps hoàn lại số tiền đã thanh toán theo Chính sách Hoàn tiền hiện hành của BizApps.
6. Các Phân hệ tùy biến do Khách hàng tự phát triển hoặc do một bên thứ ba phát triển phải được gửi đến BizApps phê duyệt phục vụ cho mục đích kiểm soát chất lượng trước khi được kích hoạt để sử dụng với hệ thống BizApps của Khách hàng.
7. Khách hàng có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ mật khẩu của các tài khoản trong hệ thống BizApps của mình, đặc biệt là Tài khoản Quản trị để đảm bảo an ninh và bảo mật dữ liệu cho chính hệ thống BizApps của Khách hàng.
8. Trong trường hợp Khách hàng cung cấp mật khẩu tài khoản BizApps của mình cho Nhân viên Hỗ trợ kỹ thuật của BizApps, khách hàng phải có trách nhiệm đổi mật khẩu ngay sau khi việc hỗ trợ kỹ thuật hoàn thành.
9. Khách hàng hoàn toàn gánh chịu các rủi ro, tổn thất gây ra bởi sự thất bại trong việc bảo mật dữ liệu của chính mình nếu nguyên nhân là do khách hàng để lộ mật khẩu truy cập hệ thống BizApps của mình.
Điều 4: Quyền và Nghĩa vụ của BizApps
1. BizApps có quyền đơn phương tạm ngừng cung cấp BizApps cho Khách hàng trong trường hợp khách hàng chậm thanh toán.
2. BizApps có quyền đơn phương dừng vĩnh viễn việc cung cấp BizApps và hủy vĩnh viễn toàn bộ dữ liệu của Khách hàng để giải phóng tài nguyên trong trường việc thanh toán của Khách hàng cho BizApps chậm 30 (ba mươi) ngày.
3. BizApps có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn và bảo mật dữ liệu của khách hàng bằng mọi phương tiện và khả năng có thể.
4. BizApps có nghĩa vụ duy trình tính liên tục và ổn định của hệ thống BizApps bằng mọi phương tiện và khả năng có thể. Tổng thời gian tạm ngưng dịch vụ không được quá 12 (mười hai) ngày/năm và không quá 03 (ba) ngày/tháng. Nếu không phải trường hợp bất khả kháng (như quy định tại Điều 6 của Bản thỏa thuận này), BizApps không được tạm dừng dịch vụ vì bất cứ một lý do gì vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy trong tuần.
5. BizApps có trách nhiệm xử lý các lỗi phần mềm mà khách hàng thông báo trong vòng không quá 48 (bốn mươi tám) giờ làm việc kể từ khi nhận được thông báo báo lỗi từ phía khách hàng.
6. BizApps, trong bất kỳ trường hợp nào, nếu không được sự cho phép của Khách hàng, không được phép tiết lộ hay cung cấp thông tin Khách hàng cho một bên thứ ba, ngoại trừ các trường hợp Quy định tài Điều 5 của bản Chính sách Quyền riêng tư.
Điều 5: Bất khả kháng
BizApps có quyền được miễn trừ trách nhiệm trong các trường hợp bất khả kháng dưới đây:
1. Động đất, thiên tai, lũ lụt, hoả hoạn, chiến tranh, v.v. xảy ra tại đồng thời tất cả các vị trí địa lý có chứa máy chủ vận hành BizApps và bizapps.vn.
2. Các tình huống không lường trước làm cho BizApps ngừng hoạt động hoặc hoạt động không chính xác, bao gồm nhưng không giới hạn: các hiện tượng kỳ bí không thể giải thích, bị tấn công bẻ khóa hoặc trong thời gian bảo trì, sửa chữa và khắc phục hệ thống v.v…
3. Hệ thống Internet bị trục trặc và hoạt động không ổn định.
4. Phát hiện lỗi có tính chất nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến BizApps của Khách hàng và cần phải được khắc phục càng sớm càng tốt.
Điều 6: Kiện tụng và Trọng tài
Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa Khách hàng và BizApps, hai bên cam kết cùng giải quyết một cách thiện chí, trên tinh thần xây dựng và có lợi cho cả hai bên. Nếu việc giải quyết không thành công, hai bên thống nhất sẽ đưa ra vụ việc ra Tòa Án Dân sự Thành phố Hồ Chí Minh để phân xử. Mọi chi phí tòa án sẽ do bên thua kiện chịu.
LIÊN HỆ KHI CÓ THẮC MẮC
Nếu bạn có thắc mắc về Thỏa thuận cung cấp BizApps, các hoạt động xử lý dữ liệu của chúng tôi hoặc giao dịch của bạn với website này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua.
Email: support@bizapps.vn
Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290