Chương trình đào tạo

Cung cấp cho người dùng đầy đủ các kiến thức của hệ thống để có thể tham gia triển khai, vận hành và sử dụng hệ thống ERP Oddo một cách hiệu quả nhất

Biz Base

Dịch vụ | Cơ bản

Thời lượng | 4giờ

Giá | Liên hệ

Giới thiệu hệ thống

Giới thiệu hệ thống
Hướng dẫn tạo mới tài khoản, truy cập hệ thống, thay đổi mật khẩu, ngôn ngữ
Phân quyền cơ bản
Hướng dẫn import danh sách người dùng
Thiết lập thông tin công ty
Thiết lập chung: cấu hình email server, định dạng (ngày/tháng/năm, số), cài đặt ngôn ngữ

Cập nhật dữ liệu lên hệ thống

Hướng dẫn tạo mới danh mục sản phẩm, đơn vị tính
Hướng dẫn tạo sản phẩm kinh doanh, tài sản
Hướng dẫn import sản phẩm, tài sản lên hệ thống
Hướng dẫn tạo mới , nhà cung cấp
Hướng dẫn import thông tin & nhà cung cấp

Ghi chú

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 1 buổi cho dưới 15 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Hồ Chí Minh.
Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ Bizapps.
Khách hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đào tạo

Lộ trình đào tạo

Lựa chọn các gói đào tạo

Thống nhất lịch đào tạo

Sắp xếp nhân sự và thiết bị phục vụ tiếp nhận đào tạo

Đào tạo theo lịch đã thống nhất

Đánh giá chất lượng đào tạo

Mục tiêu đào tạo

Nắm vững các quy trình nghiệp vụ và chức năng trên hệ thống

Nâng cao kiến thức vận hành hệ thống

Tăng khả năng tư duy hệ thống, dễ dàng nắm bắt và triển khai phân hệ mới

Cam kết đào tạo

Chuyên gia giàu kinh nghiệm đào tạo và triển khai
Theo đúng lộ trình đã thống nhất
Chương trình đạo tạo được thiết kế phù hợp với các doanh nghiệp
Dễ dàng vận hành hệ thống sau đào tạo