Chính sách bàn giao và cung cấp
Chính Sách Giao Dịch và Truy Cập Dịch Vụ Phần Mềm BizApps
(Chính sách vận chuyển và giao nhận)
Cách Thức Truy Cập: Chúng tôi cung cấp hai phương thức truy cập chính vào dịch vụ phần mềm:
  • Truy cập trực tiếp qua nền tảng hoặc trang web của công ty.

  • Truy cập từ xa do đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi hỗ trợ.

Thời Gian Dự Kiến để Truy Cập: Thông thường, sau khi nhận được thông tin yêu cầu, chúng tôi sẽ xử lý và phản hồi trong vòng 24 giờ về thông tin thanh toán và truy cập.
Khung Thời Gian Truy Cập: Thông thường, quyền truy cập sẽ được cấp trong khoảng từ 3-5 ngày sau khi xác nhận đơn hàng, hoặc theo thỏa thuận lúc đặt hàng.
Trường Hợp Chậm Trễ: Có thể xảy ra chậm trễ do các tình huống không lường trước như vấn đề kỹ thuật, nhu cầu tăng đột biến, hoặc chậm trễ từ phía đối tác thứ ba. Chúng tôi sẽ thông tin kịp thời trong những trường hợp này.
Chi Phí và Phí Dịch Vụ: Vì chúng tôi sử dụng dịch vụ lưu trữ bên ngoài, mọi chi phí liên quan sẽ được thông báo khi xác nhận đơn hàng.
Giới Hạn Địa Lý: Dịch vụ của chúng tôi có sẵn toàn cầu, với mức phí dịch vụ thay đổi tùy theo vị trí và các thỏa thuận hợp đồng.
Trách Nhiệm và Tài Liệu: Chúng tôi đảm bảo an toàn cho dữ liệu phần mềm và cung cấp mọi tài liệu số cần thiết, bao gồm hóa đơn tài chính.
Trách Nhiệm Đối Với Sự Cố: Trong trường hợp sự cố mất dữ liệu trong quá trình giao dịch, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm và đưa ra giải pháp phù hợp theo chính sách "đổi trả và hoàn phí".
Trường Hợp Chậm Trễ: Có thể xảy ra chậm trễ do các tình huống không lường trước như vấn đề kỹ thuật, nhu cầu tăng đột biến, hoặc chậm trễ từ phía đối tác thứ ba. Chúng tôi sẽ thông tin kịp thời trong những trường hợp này. Chúng tôi sẽ thông báo qua:
  • Email.

  • Thông tin trên website.

  • Fanpage.

  • Số điện thoại của quý khách.

Trong trường hợp cung cấp dịch vụ trễ so với quy định sẽ tiến hành thông báo cho khách hàng để phía khách hàng lựa chọn hủy hoặc đền bù tổn thất theo mong muốn sau khi thương lượng và đạt được thống nhất với BizApps.
Các hình thức đề bù như:
  • Hủy hợp đồng sau khi thỏa thuận tương ứng.

Gọi ngay cho chúng tôi
0966 874 448