Trang chủ   /   Ứng dụng   /   Bảng chấm công nhân sự
Bảng chấm công nhân sự
Bởi support@bizapps.vn
Đánh giá 0
Có sẵn trong phiên bản: 14.0, 15.0, 16.0
Đã bán: 3
3,000,000 đ
Ứng dụng bắt buộc phải có:
Ứng dụng phụ thuộc:
Mã ứng dụng:
Tên công nghệ: biz_hr_attendance_sheet
Chọn Version
16.0
15.0
14.0
Vui lòng chọn version
Thêm vào giỏ hàng
Bạn đã mua module này và cần Bizapps hỗ trợ? Liên hệ ngay!
Mô tả ứng dụng
Giới thiệu chung
Mô tả tính năng
Giới thiệu chung

Bảng điểm danh và chính sách chấm công

Một nơi để tính toán thời điểm làm việc thêm giờ, vắng mặt, đi trễ của nhân viên và tạo phiếu lương tương ứng các dữ liệu được tính toán theo quy tắc cấu hình

Tính năng

Ngày nghỉ 

 • Sàng lọc để xác định ngày lễ 

 • Cấu hình thời gian nghỉ lễ 

 • Có thể tạo ngày nghỉ lễ theo nhân viên, phòng ban hoặc theo tags

Quy tắc chấm công

Quy tắc làm thêm giờ (tăng ca)

 • Cấu hình này sẽ cho phép tính công cho nhân sự nếu nhân sự tăng ca, làm ngoài giờ vào cuối tuần, hoặc tăng ca vào các ngày nghỉ lễ

 • Quy tắc làm thêm giờ có thể định cấu hình cho nhiều loại (Làm thêm giờ vào ngày làm việc, Làm thêm giờ vào cuối tuần và làm thêm giờ vào ngày lễ).

 • Mỗi quy tắc đều có khoảng thời gian mà giờ làm thêm sẽ chỉ được tính sau khoảng thời gian đó.

 • Mỗi quy tắc đều có tỷ lệ riêng sẽ được sử dụng trong tính toán làm thêm giờ tùy thuộc vào tỷ lệ giờ làm việc của nhân viên.

Quy tắc đi trễ

 • Cấu hình này sẽ cho phép tính công cho nhân sự nếu nhân sự thường xuyên đi trễ nhưng không có xin phép vắng mặt tại menu Nghỉ phép

 • Quy tắc Độ trễ có thể định cấu hình với nhiều bước của khoảng thời gian.

 • Hỗ trợ ma trận hình phạt Độ trễ (tỷ lệ thời gian * tỷ lệ hoặc số tiền ban đầu * thời gian các lần đi trễ

Quy tắc vắng mặt

 • Cấu hình này sẽ cho phép tính công cho nhân sự nếu nhân sự không đi làm so với thời gian làm việc dự kiến nhưng chưa xin phép nghỉ tại menu Nghỉ phép

 • Thời vắng mặt của Nhân viên sẽ được tính theo số giờ vắng mặt * Rate trong cấu hình 

Quy tắc khác (về sớm trong thời gian làm việc)

Cấu hình này sẽ cho phép tính công cho nhân sự nếu nhân sự về sớm so với thời gian làm việc dự kiến nhưng chưa xin phép nghỉ tại menu Nghỉ phép

Cấu hình quy tắc chấm công

Bảng quy tắc chấm công sử dụng tương ứng trong hợp đồng của nhân viên

Bảng theo dõi chấm công 

 1. Theo dõi chấm công của từng nhân viên

 • Những thông tin trong bảng theo dõi chấm công sẽ được lấy từ thông tin trong hợp đồng nhân viên

 • Chính sách tham dự cho phép theo dõi thời gian điểm danh của nhân viên 

 • Khi nhân viên chấm công thực tế tại menu Điểm danh sẽ ghi nhận giờ chấm công thực tế vào bảng quy tắc chấm công này

 • Áp dụng Quy tắc chấm công đã được cấu hình để tính toán phiếu lương liên quan 

 1. Theo dõi chấm công của 1 phòng ban 

Tạo phiếu lương từ bảng theo dõi chấm công 

Tạo phiếu lương nhân viên từ bảng theo dõi chấm công có chứa dữ liệu tham dự sau khi áp dụng các quy tắc chấm công liên quan (tổng số giờ làm thêm, tổng số giờ đi trễ, tổng số ngày vắng mặt, tổng số giờ chênh lệch) và tính đến những dữ liệu này trong khi tính toán phiếu lương.

GET INSTANT PERSONALIZED DEMO
Mô tả tính năng


0 Đánh giá
Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290