Trang chủ   /   Ứng dụng   /   Tích hợp Odoo - Hóa đợn điện tử MISA
Tích hợp Odoo - Hóa đợn điện tử MISA
Bởi support@bizapps.vn
Đánh giá 0
Có sẵn trong phiên bản: 14.0, 15.0, 16.0
Đã bán: 0
12,750,000 đ
Ứng dụng bắt buộc phải có:
Ứng dụng phụ thuộc:
Mã ứng dụng:
Tên công nghệ: biz_meinvoice
Chọn Version
16.0
15.0
14.0
Vui lòng chọn version
Thêm vào giỏ hàng
Bạn đã mua module này và cần Bizapps hỗ trợ? Liên hệ ngay!
Mô tả ứng dụng
Giới thiệu chung
Mô tả tính năng
Giới thiệu chung

KẾT NỐI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MISA

Phân quyền: Tại menu Settings > users & Companies > users

Cấu hình kết nối giữa hóa đơn điện tử của MISA và Odoo

Module E-Invoice MISA  > Configuration > E-invoice partner : 

  • Tạo kết nối bằng HSM: 

  • Tạo kết nối bằng Token: 

Khi kết nối thành công nhấn “Synchronize metadata”  để đồng bộ dữ liệu mẫu hóa đơn về. 

Phát hành hóa đơn tới hóa đơn điện tử MISA dựa vào hóa đơn của Odoo

Vào menu Accounting > Customers > Invoices: 

Bấm “ Create E-invoice  ” để tạo hóa đơn điện tử nháp chuẩn bị phát hành lên MISA

Bấm “Apply” để tạo hóa đơn điện tử  : 

Bấm “Confirm” để xác nhận hóa đơn điện tử: 

Tiếp tục bấm “Issue the E-invoice”> “OK” để phát hành hóa đơn điện tử: 

Sau khi phát hành thành công, hệ thống Odoo sẽ lưu về bản hóa đơn điện tử pdf và các thông tin phía hóa đơn điện tử MISA trả về : 

Bấm vào file pdf để tải file hóa đơn điện tử từ odoo:

Text

Description automatically generated with medium confidence

Sau khi đã phát hành hóa đơn điện tử lên Misa tại Odoo sẽ cho phép điều chỉnh hóa đơn điện tử , thay thế hóa đơn điện tử , hủy hóa đơn điện tử  hoặc chuyển đổi thành chứng từ giấy.  

  • Điều chỉnh hóa đơn điện tử

Khi nhấn vào chức năng “ Adjustment ”, hệ thống sẽ tạo ra một Hóa đơn điện tử điều chỉnh ( Trạng thái“ Draft” và Trạng thái hóa đơn điện tửAdjustment invoice)

Với hóa đơn điện tử vừa điều chỉnh,  cũng sẽ xử lý các thông tin cần điều chỉnh và   thực hiện “Confirm”.

  • Thay thế hóa đơn điện tử 

Khi nhấn vào chức năng này, hệ thống sẽ tạo mới một hóa đơn điện tử thay thế. Lúc này trạng thái của hóa đơn thay thế sẽ ở trạng thái “Draft” Trạng thái Hóa đơn điện tử: “Replace”.

Với hóa đơn điện tử vừa thay thế,  cũng sẽ xử lý các thông tin cần điều chỉnh và thực hiện “Confirm”.

  • Hủy hóa đơn điện tử

Khi người dùng chọn chức năng Cancel tại hóa đơn điện tử, thanh trạng thái sẽ chuyển sang “Cancel”.

GET INSTANT PERSONALIZED DEMO
Mô tả tính năng


0 Đánh giá
Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290