Trang chủ   /   Ứng dụng   /   Tích hợp Odoo - Nhanh.vn
Tích hợp Odoo - Nhanh.vn
Bởi support@bizapps.vn
Đánh giá 0
Có sẵn trong phiên bản: 15.0, 16.0
Đã bán: 0
32,000,000 đ
Ứng dụng bắt buộc phải có:
Ứng dụng phụ thuộc:
Mã ứng dụng:
Tên công nghệ: biz_sync_nhanhvn
Chọn Version
16.0
15.0
Vui lòng chọn version
Thêm vào giỏ hàng
Bạn đã mua module này và cần Bizapps hỗ trợ? Liên hệ ngay!
Mô tả ứng dụng
Giới thiệu chung
Mô tả tính năng
Giới thiệu chung

Tính năng đồng bộ lên nhanh

Cấu hình

Để cấu hình kết nối tài khoản nhanh.vn và Odoo, người dùng vào module Nhanh > Cấu hình > Cửa hàng > Tạo. Sau đó nhập các thông tin để kết nối nhanh.vn và Odoo.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Các tính năng chính

Đồng bộ nhân viên

Người dùng vào menu Nhanh > Cấu hình > Cửa hàng > Hoạt động > Loại đồng bộ: Nhân viên

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Người dùng cũng có thể đồng bộ bằng cách vào menu Thiết lập > Kỹ thuật > Hoạt động định kỳ > Tìm cron tên: Nhanh.vn: Get the list of employees

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Thông tin nhân viên sau khi được đồng bồ từ Nhanh về sẽ hiển thị ở menu Nhanh > Quản lý dữ liệu > Employees (nhân viên)

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Đồng bộ hãng vận chuyển

Vào module Nhanh > Cấu hình > Cửa hàng > Hoạt động > Loại đồng bộ: Vận chuyển

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Người dùng vào menu Nhanh > Quản lý dữ liệu > Các hãng vận chuyển > Các dịch vụ vận chuyển để xem thông tin Hãng vận chuyển được đồng bộ từ Nhanh về Odoo.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Đồng bộ khách hàng.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Khách hàng sau khi được đồng bộ từ Nhanh về Odoo

A screenshot of a social media account

Description automatically generated

Người dùng cũng có thể vào menu Liên hệ để xem danh sách được đồng bộ

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Thêm khách hàng mới tạo từ Odoo lên Nhanh 

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Đồng bộ đơn hàng

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Đồng bộ lịch sử đơn hàng

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Xem lịch sử đơn hàng nhanh

A screenshot of a computer

Description automatically generated

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Lấy danh sách thành phố, quận huyện.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Đồng bộ nhà cung cấp

A screenshot of a computer

Description automatically generated

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Biến thể sản phẩm.

Người dùng vào menu Sản phẩm > Biến thể sản phẩm hoặc tab Biến thể sản phẩm trong sản phẩm cha để xem biến thể sản phẩm lấy từ Nhanh về

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Đồng bộ sản phẩm

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Đồng bộ Danh mục sản phẩm (Nhóm sản phẩm)

A screen shot of a computer

Description automatically generated

Thêm sản phẩm

Người dùng vào menu Sản phẩm để tạo sản phẩm. Tại trường Tên sản phẩm, ngừi dùng chọn Nhanh khi bấm Lưu để đẩy sản phẩm lên Nhanh.vn

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Cập nhật phí ship vào đơn hàng

Khi đồng bộ đơn hàng trên nhanh về có phí ship, dưới Odoo sẽ cộng tiền ship vào dòng chi tiết đơn hàng.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

A screenshot of a computer

Description automatically generated

GET INSTANT PERSONALIZED DEMO
Mô tả tính năng


0 Đánh giá
Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290