Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Kế toán / Ảnh hưởng của việc trả hàng đến quá trình tính giá trung bình

Ảnh hưởng của việc trả hàng đến quá trình tính giá trung bình

Khái niệm giá bình quân

 1. Phương pháp định giá bình quân tính toán giá vốn cuối kỳ và giá hàng hóa đã được bán ra dựa trên khối lượng trung bình mỗi đơn vị tồn kho.

 2. Giá bình quân theo đơn vị được tính toán theo công thức sau:

 3. - Khi sản phẩm mới được nhập về kho, giá trung bình mới được tính lại như sau: 4. - Khi sản phẩm xuất kho giá trị trung bình không đổi


 5. Xác định giá mua

 6. Giá thu mua được dự toán khi nhận hàng (ngay khi có thể bạn chưa nhận hóa đơn từ nhà cung cấp) và tính toán lại giá trị khi nhận hóa đơn từ nhà cung cấp. Giá thu mua bao gồm chi phí bạn phải thanh toán cho sản phẩm nhưng có thể cũng sẽ bao gồm các chi phí phát sinh như chi phí vận chuyển.


 7. Lúc đầu, Giá bình quân được đặt về 0 vì hiện tại không có sản phẩm tồn kho. Khi phiếu thu đầu tiên được tạo, giá bình quân theo lô-gic sẽ trở thành giá thu mua.

 8. Khi nhận phiếu thu thứ hai, Giá bình quân được cập nhật vì tổng giá trị tồn kho hiện tại là $80 + 4*$16 = $144. Vì chúng ta đang có 12 đơn vị, giá bình quân mỗi đơn vị là $144 / 12 = $12.

 9. Theo mặc định, khi 10 sản phẩm được giao đi thì giá bình quân cũng không thay đổi. Thật vậy, giá trị tồn kho hiện tại là $24 vì chúng ta chỉ có 2 đơn vị còn lại cho mỗi $24 / 2 = $12.

 10. Trường hợp trả hàng thu mua

 11. Trong trường hợp một sản phẩm được trả về cho nhà cung cấp, giá trị tồn kho được giảm nhờ công thức tính giá bình quân (không phải giá ban đầu của những sản phẩm đó). Điều này có nghĩa rằng, bảng phía trên sẽ được cập nhật như sau:

 12.  

 13. Định nghĩa của Giá bình quân thể hiện rằng chúng ta sẽ không cập nhật giá bình quân của một sản phẩm xuất kho. Nếu chúng ta vi phạm quy tắc này thì có thể dẫn đến tình trạng không đồng nhất trong phân hệ Kho của bạn.

 14. Đây sẽ là một kịch bản ví dụ, khi bạn giao một sản phẩm đến khách hàng và trả một mặt hàng khác về nhà cung cấp của bạn (trả hàng với giá thu mua ban đầu). Dưới đây là quy trình hoạt động:

 15. Như bạn có thể thấy trong ví dụ này thì việc tính toán không chính xác: định giá tồn kho ở mức 2 USD cho số lượng mặt hàng là 0 trong Kho.

 16. Kịch bản đúng sẽ là trả hàng về với giá bình quân hiện tại:

 17. Mặt khác, việc sử dụng Giá bình quân để định giá hàng trả về sẽ đảm bảo việc định giá kho sẽ chính xác dù ở bất kỳ thời điểm nào.

 18. Những quan điểm khác trong mô hình Kế toán Anglo saxon

 19. Đối với những người dùng theo nguyên tắc Kế toán Anglo saxon thì còn có một khái niệm khác để tính toán: Tài khoản nhập kho của sản phẩm. Tài khoản này luôn được duy trì tại mỗi thời điểm nhận hóa đơn từ nhà cung cấp. Do đó, tài khoản nhập kho sẽ tăng khi các đợt hàng nhập về đến kho và sẽ giảm khi nhận các hóa đơn tương ứng từ nhà cung cấp.

 20. Trở lại ví dụ của chúng ta, có thể thấy rằng khi hàng trả về nhà cung cấp được định giá theo mức giá bình quân thì giá trị của bút toán sẽ được tính là giá thu mua ban đầu.

 21. Lý do là vì số tiền hoàn trả từ nhà cung cấp sẽ được tính toán dựa trên giá thu mua ban đầu, thế nên để việc trả hàng không ảnh hưởng đến nhập kho trong lần dịch chuyển kho cuối cùng chúng ta cần sử dụng lại giá ban đầu. Tài khoản chênh lệch giá lưu trên từng danh mục sản phẩm được sử dụng để tính toán sự khác biệt về giá bình quân và giá thu mua ban đầu.Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290