Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Thương mại điện tử / Bán các phụ kiện đi kèm và sản phẩm tùy chọn (bán chéo)

Bán các phụ kiện đi kèm và sản phẩm tùy chọn (bán chéo)

Bạn kinh doanh máy tính. Tại sao không khuyến khích khách hàng mua một màn hình cao cấp hoặc một gói bảo hành đi kèm:

• Các phụ kiện sản phẩm trên trang thanh toán

• Các sản phẩm tùy chọn trên một màn hình Add to Cart mới (không được cài đặt theo mặc định)

Các sản phẩm phụ kiện khi thanh toán

Các phụ kiện (ví dụ, cho máy tính: chuột, bàn phím) xuất hiện khi khách hàng xem lại giỏ hàng trước khi thanh toán.

 

Chọn phụ kiện trong tab bán hàng của trang chi tiết sản phẩm

 

Lưu ý

Có một thuật toán để tìm ra các phụ kiện tốt nhất để hiển thị trong trường hợp nhiều mặt hàng được thêm vào giỏ hàng. Nếu bất kỳ món nào là phụ kiện của một số sản phẩm được thêm vào giỏ hàng, rất có thể nó sẽ nằm trên danh sách các phụ kiện được đề xuất

Sản phẩm tùy chọn thêm vào giỏ hàng

Sản phẩm tùy chọn có liên quan trực tiếp đến mặt hàng được thêm vào giỏ hàng (ví dụ: cho máy tính: bảo hành, phần mềm hệ điều hành, các thành phần bổ sung). Bất cứ khi nào sản phẩm chính được thêm vào giỏ hàng, màn hình các sản phẩm tùy chọn sẽ xuất hiện như một bước bổ sung.

 

Để xuất trình các sản phẩm tùy chọn:

• Cài đặt tiện ích eCommerce Optional Products trong menu Apps. Xóa bộ lọc mặc định để tìm kiếm trên các tiện ích, nếu không chỉ các ứng dụng chính mới hiển thị.

 

• Chọn các sản phẩm tùy chọn trên tab bán hàng trong biểu mẫu chi tiết của sản phẩm.

 

Lưu ý

Số lượng mặt hàng tùy chọn được thêm vào giỏ hàng bằng với mặt hàng chính

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290