BẢNG GIÁ BIZAPPS

Odoo CMS - a big picture

* Giảm giá 10% khi đăng ký On - Premise 2

* Giảm giá 20% khi đăng ký On - Premise 3 

Nội dung dịch vụ đào tạo đi kèm các gói cài đặt sẽ bao gồm: Tư vấn quy trình, tư vấn hạ tầng, cấu hình hệ thống, hướng dẫn cập nhật dữ liệu ban đầu. Đăng ký dùng ngay để bạn được cung cấp 4 giờ đào tạo miễn phí từ chúng tôi.

Hỗ trợ không giới hạn trên trang Cộng đồng - Bizapps. Khách hàng mua gói cài đặt một lần được sử dụng nhiều tính năng như: kế toán, nhân sự, bán hàng, mua hàng, kho, điểm bán hàng, quản lý công việc, dự án, trao đổi thông tin và khả năng khai thác trên 11,000 ứng dụng ... trên cùng một phần mềm.

Khách hàng sẽ trải nghiệm các tính năng mới nhất được tự động cập nhật trên hệ thống Bizapps mà không phải trả thêm khoản phí nào ngoài khoản phí đã trả theo các gói dịch vụ đã đăng ký sử dụng.  

 

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290