BẢNG GIÁ CÀI ĐẶT TẠI CHỖ

Khách hàng phải chịu trách nhiệm chuẩn bị hạ tầng cần thiết để hỗ trợ việc cài đặt. Việc cài đặt này bao gồm cài đặt, cung cấp tài liệu hướng dẫn cài đặt, cấu hình sao lưu. Các khoản phí hỗ trợ bảo hành bảo trì sẽ được tính hàng tháng như dịch vụ online. Bạn có thể xem thêm chi tiết về dịch vụ cài đặt tại chỗ của chúng tôi tại đây  

 

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290