Bảng lương

 Trong trường hợp công ty bạn có vài chục, thậm chí vài trăm người lao động thì việc ngồi tạo từng phiếu lương rất mất thời gian và không hiệu quả. Do vậy, chúng ta sẽ sử dụng công cụ Bảng lương trong phần mềm để giúp công tác nhân sự của bạn dễ dàng hơn.

Tạo bảng lương

Sử dụng trình đơn Payroll (Bảng lương) > Payslips Batches (Bảng lương), bạn có thể tạo phiếu lương cho nhiều nhân viên khác nhau tại một thời điểm. Nó giống như một nơi tập hợp các phiếu lương các nhân viên khác nhau được tạo ra thông qua Tạo phiếu lương tự động.

 

Cấu hình bảng lương

Bạn cần phải cấu hình như sau:

• Tên: Tên cho Bảng lương.

• Chu kỳ: Ngày đầu của kỳ lương đó sẽ là ngày đầu của phiếu lương và ngày cuối cùng của kỳ lương đó sẽ là ngày cuối của phiếu lương

• Báo có: Nếu chọn, chỉ ra rằng tất cả phiếu lương tạo ra từ đây là phiếu lương đã thanh toán.

Nhấp chuột vào nút tạo sẽ cho phép bạn chọn các nhân viên mà bạn muốn tạo ra phiếu lương.

 

Phiếu lương: chứa các phiếu lương mới được tạo ra thông qua đồ thuật.

Sau khi chọn nhân viên bằng cách đánh dấu kiểm vào ô bên cạnh các nhân viên muốn chọn, ấn nút “Tạo”

 

 

Lúc này chúng ta có Bảng lương hoàn chỉnh bao gồm các phiếu lương cho từng nhân viên. Nhấp chuột vào nút Đóng của Bảng lương và trạng thái sẽ thay đổi thành Đóng.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290