Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ CRM / Các thuật ngữ trong CRM của Phần mềm

Các thuật ngữ trong CRM của Phần mềm

CRM (Customer Relationship Management):

CRM là viết tắt của Customer Relationship Management có nghĩa là quản trị quan hệ khách hàng.

CRM là hệ thống cho sự tác động qua lại của công ty với khách hàng hiện tại và các khách hàng trong tương lai. Nó thường liên quan tới việc sử dụng công nghệ để tổ chức, tự động hóa, đồng bộ hóa việc bán hàng, tiếp thị, các dịch vụ khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật.

Sales Cycle (Chu trình bán hàng):

Trình tự của các giai đoạn được các công ty sử dụng để chuyển khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự.

Pipeline:

Hệ thống trực quan thể hiện các quá trình kinh doanh của bạn, từ bước đầu liên hệ đến chốt báo giá bán hàng. Đây là quá trình mà bạn tạo, thẩm định chất lượng khách hàng và chốt các khách hàng tiềm năng thông qua chu trình bán hàng của mình. 

Sales stage (Giai đoạn bán hàng):

Trong phân hệ CRM của Phần mềm, một giai đoạn xác định nơi một cơ hội đang được xác định trong chu trình bán hàng và khả năng chốt kết quả kinh doanh của bạn đối với khách hàng đó. 

Lead (Tiềm năng):

Là đối tượng có thể trở thành khách hàng của công ty bạn hoặc là đối tượng bạn quyết định thuyết phục cho một đơn hàng, ngay cả khi họ không biết về công ty bạn.

Opportunity (Cơ hội):

Một đối tượng có biểu hiện quan tâm và muốn biết nhiều hơn về sản phẩm và dịch vụ của bạn thì sẽ được chuyển thành một khách hàng cơ hội. 

Customer (Khách hàng):              

Trong CRM của Phần mềm, một khách hàng sẽ liên quan đến bất kỳ liên hệ nào trong cơ sở dữ liệu của bạn, dù cho nó đang là một đối tượng có tiềm năng, một cơ hội. một khách hàng thật sự hoặc một công ty. 

Key Performance Indicator (KPI): Chỉ số đo lường hiệu quả làm việc:

Một KPI là một giá trị đo lường được thể hiện như thế nào để mang lại hiệu quả cho những mục tiêu hoạt động của công ty bạn. Một tổ chức sử dụng KPI để đánh giá sự thành công của họ cho các mục tiêu đã đề ra

Lead scoring – Đánh giá đối tượng

 Hệ thống chỉ định các điểm tích cực hoặc tiêu cực cho các khách hàng có triển vọng dựa vào các hoạt động trên web và thông tin cá nhân để xác định họ có thể trở thành đốii tượng sẵn sàng để kinh doanh hay không. 

Kanban view – Giao diện kanban:

Trong Phần mềm, giao diện kanban là một công cụ trực quan trong quy trình làm việc, giao diện này là trung gian của giao diện dạng danh sách và giao diện form và nó hiển thị các bản ghi dưới dạng các thẻ. Các bản ghi có thể được nhóm lại trong các cột được sử dụng để hình dung công việc hoặc thao tác (nhiệm vụ hoặc quản lý công việc theo tiến độ…) Cho ra một cái nhìn tổng quan về Khách hàng (đây là view mặc định của hệ thống).

List view – Giao diện kiểu danh sách:

Giao diện cho phép bạn nhìn thấy các đối tượng của bạn (sổ địa chỉ, các công ty, nhiệm vụ, v.v) được liệt kê dưới dạng một bảng thông tin

Lead generation – Thu thập tiềm năng:

Đây là quá trình mà công ty thực hiện để thu thập các dữ liệu liên quan đến các khách hàng tiềm năng để đưa họ sang các giai đoạn kinh doanh triển vọng hơn. 

Campaign – Chiến dịch:

Tập hợp các hoạt động thông qua nhiều kênh nhằm đến một số đối tượng nào đó với mục đích tạo ra lượng đối tượng tiềm năng. Trong CRM của Phần mềm, bạn có thể liên kết một tiềm năng với một chiến dịch mang lại đối tượng tiềm năng đó để đánh giá độ hiệu quả của chiến dịch đã áp dụng. 

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290