Các thuật ngữ chuyên ngành

Định mức nguyên vật liệu

Định mức nguyên vật liệu (BoM) là một tài liệu mô tả các nguyên vật liệu, số lượng của từng nguyên liệu và các bước cần thiết để sản xuất một sản phẩm. Tùy thuộc vào ngành và tính chất của thành phẩm, tên gọi khác có thể được sử dụng để mô tả cùng một tài liệu. Ví dụ, trong ngành dược phẩm, thuật ngữ "recipe" có thể được sử dụng.

Chu kỳ

Chu trình sản xuất là một khoảng thời gian trong đó toàn bộ quá trình sản xuất hoàn thành.

Thời gian chết hoặc thời gian nghỉ

Là khoảng thời gian mà khi đó nguồn tài nguyên không có. Nếu tài nguyên là máy móc, khi máy móc không có sẵn là thời gian chết, trong khi nguồn tài nguyên là con người, thì khoảng thời gian không có lao động là thời gian nghỉ

Thành phẩm

Thành phẩm là sản phẩm đầu ra cuối cùng của quá trình sản xuất. Thông thường chúng không được định hướng làm nguyên vật liệu đầu vào cho cho lệnh sản xuất khác của công ty.

Bộ dụng cụ

Bộ dụng cụ là một bộ các thành phần được mô tả bởi định mức nguyên vật liệu, nhưng chúng được phân phối riêng thay vì lắp ráp hoặc kết hợp.

Định mức vật liệu đa cấp

Một định mức vật liệu có thể phát triển rất phức tạp. Để có thể quản lý nó, bạn có thể nó chia thành nhiều bộ phận sản xuất nhỏ hơn, mỗi bộ phận có danh mục vật liệu riêng . Những bộ phận này thường được gọi là cụm lắp ráp các sản phẩm trung gian.

Việc xác định một định mức vật liệu ở nhiều cấp bậc làm giảm tính phức tạp của tài liệu ở mức độ phức tạp và cho phép các thành phần được sử dụng lại trong các định mức vật liệu khác.

Định mức vật liệu ảo

Một định mức vật liệu ảo luôn được sử dụng trong ngữ cảnh của các định mức vật liệu đa cấp. Nó cho phép thêm một phụ lắp ráp như là một phần của một sản phẩm cuối cùng lớn hơn đồng thời tránh gây ra một trình tự sản xuất riêng cho các cụm lắp ráp.  

Vì vậy, định mức vật liệu ảo được sử dụng để nhóm các bộ phận với mục đích là tái sử dụng chúng trong nhiều định mức vật liệu khác mà không cần phải đưa ra các lệnh đặt hàng sản xuất riêng cho các cụm lắp ráp.

Nguyên liệu thô

Nguyên liệu thô và các thành phần cấu thành đầu vào được chuyển đổi để sản xuất bán thành phẩm hoặc thành phẩm.

Sự chuyển đổi ở đây có thể có nhiều khía cạnh theo ngành công nghiệp. Nó có thể được lắp ráp đơn giản, hàn, trộn, vv..

Tiến trình

Tiến trình là một tài liệu miêu tả một loạt các trình tự công việc và Năng lực sản xuất mà tại đó chúng sẽ được thực hiện.

Bán thành phẩm và cụm lắp ráp

Đây là những sản phẩm được sản xuất với mục đích được tiêu thụ trong một lệnh sản xuất khác.

Cơ chế làm việc

Cơ chế công việc xác định các hoạt động cần thiết để hoàn thành quá trình sản xuất. Mỗi hoạt động mất một thời gian để hoàn thành và được thực hiện thành một đơn vị sản xuất được xác định (còn gọi là năng lực sản xuất).

Trình tự công việc

Trình tự công việc là một hoạt động sản xuất duy nhất được dự kiến thực hiện vào một ngày nhất định và một khoảng thời gian nhất định.

Năng lực sản xuất

Năng lực sản xuất xác định các đơn vị sản xuất và các nguồn lực của họ. Chúng được sử dụng để thể hiện năng lực nhà máy cũng như thông tin về chi phí. Năng lực là sự kết hợp của các nguồn lực và thời gian sẵn có của chúng.

Tài nguyên

Trong sản xuất tài nguyên có thể là một con người (nhân viên) hoặc máy có sẵn trong nơi làm việc.

Thời gian làm việc

Mỗi tài nguyên có thời gian làm việc bình thường. Ví dụ, máy móc có thể được thiết lập để hoạt động 7 ngày một tuần, 20/24 giờ .

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290