Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Thương mại điện tử / Làm thế nào để khách hàng có thể truy cập tài khoản của họ

Làm thế nào để khách hàng có thể truy cập tài khoản của họ

Chưa bao giờ khách hàng của bạn có thể dễ dàng truy cập tài khoản của họ đến như vậy. Hãy quên đi những mẫu đăng nhập dài bất tận, Odoo đã làm nó trở nên thật đơn giản. Khách hàng sẽ được gợi ý đăng nhập (tên, thư điện tử, mật khẩu) khi đặt hàng, chứ không phải trước đó. Rõ ràng rằng, không có gì phiền nhiễu hơn việc phải đăng nhập dài dòng trước khi mua một món hàng nào đó.

Đăng nhập

Lời mời đăng nhập xuất hiện khi khách hàng muốn hiển thị đơn đặt hàng từ email xác nhận đặt hàng.

 

Tài khoản khách hàng

Sau khi đăng nhập, khách hàng sẽ truy cập tài khoản bằng cách nhấp vào My Account trong trình đơn thả xuống đăng nhập.

 

Sau đó, họ có thể thấy toàn bộ lịch sử của họ. Địa chỉ chính (trên hóa đơn) cũng có thể sửa đổi.

 

Lưu ý

Nếu khách hàng nào đó được đặt làm liên hệ của một công ty trong sổ địa chỉ của bạn, họ sẽ thấy tất cả các chứng từ của những người khách hàng thuộc công ty này.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290