Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Thương mại điện tử / Cách để quản lý các biến thể của sản phẩm

Cách để quản lý các biến thể của sản phẩm

Biến thể của sản phẩm được sử dụng để tăng sự đa dạng ở một sản phẩm cho khách hàng của bạn trên trang sản phẩm. Ví dụ, khách hàng chọn một chiếc áo thun và sau đó chọn kích thước cùng màu sắc. Trong ví dụ sau đây, khách hàng chọn 1 điện thoại, và sau đó chọn dung lượng bộ nhớ, màu sắc và băng tần Wi-fi từ các tùy chọn sẵn có.


Tạo các thuộc tính và các biến thể của sản phẩm

• Mở tính năng Sản phẩm có thể có nhiều thuộc tính, quy định theo biến thể (Ví dụ: kích thước, màu sắc…) vào Sales ‣ Settings (Bán hàng > thiết lập)

• Chọn 1 sản phẩm từ danh sách sản phẩm, đi đến tab Biến thể

• Thêm các thuộc tính bạn cần từ 3 loại khác nhau: các nút tỷ lệ, menu sổ xuống hoặc nút màu sắc. Bạn sẽ có nhiều biến thể ngay sau khi có 2 giá trị cho 1 thuộc tính,

 

Chỉnh sửa các biến thể sản phẩm

Xem tất cả các biến thể sản phẩm từ biểu mẫu chi tiết của sản phẩm đó.

 

Bạn có thể chỉnh sửa các dữ liệu sau:

• Hình ảnh (sẽ được cập nhật theo thời gian thực trên web)

• Mã vạch

• Tham chiếu nội bộ

• Thể tích

• Cân nặng

• Đang hoạt động (hiển thị trong Báo giá & website)

Ghi chú

Cả mã vạch và Tham chiếu nội bộ điều là đặc trưng cho biến thể sản phẩm. Bạn cần đưa vào sản phẩm khi biến thể đã tạo xong.

Thủ thuật

Xem và chỉnh sửa tất cả các biến thể từ Sales ‣ Sales ‣ Product Variants sẽ tốt hơn. Điều này giúp bạn thao tác nhanh hơn nếu bạn phải quản lý nhiều biến thể.

Thiết lập giá đặc trưng theo từng biến thể

Bạn có thể thiết lập giá công khai cụ thể cho mỗi biến thể bằng cách nhấp vào Giá biến thể trong biểu mẫu chi tiết sản phẩm (nút hành động trên góc trái trên cùng)

 

Giá cộng thêm (Price Extra) sẽ được thêm vào giá sản phẩm bất cứ khi nào giá trị thuộc tính tương ứng được chọn.

 

 

Thủ thuật

Phần công thức của bảng giá cho phép bạn thiết lập phương pháp tính toán giá cả nâng cao cho các biến thể của sản phẩm. Xem thêm trong phần Áp dụng giá cho khách hàng trên website

Cách để loại bỏ/đóng thông tin các biến thể

Bạn có thể loại bỏ/ đóng thông tin các biến thể cụ thể để không hiển thị chúng trên Báo giá & web (không tồn tại trong kho. Vv…) Đơn giản bạn chỉ cần bỏ chọn Kích hoạt trong biểu mẫu chi tiết của chúng.

 

Để sử dụng lại các danh mục, nhấp vào bỏ Kích hoạt khi tìm kiếm danh sách các biến thể. Bạn có thể kích hoạt lại chúng theo cách tương tự.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290