Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Thương mại điện tử / Cách để tùy chỉnh trang danh mục sản phẩm

Cách để tùy chỉnh trang danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Tất cả mọi thứ được cho phép đưa lên của bạn sẽ hiển thị trên trang Danh mục sản phẩm (hoặc trang Mua sắm)

 

Phần lớn các tùy chọn sẽ có trong menu Tùy chỉnh: hiển thị thuộc tính, danh mục website, v.v …

 

Làm nổi bật một sản phẩm

Đẩy mạnh hình ảnh của các sản phẩm nổi bật hoặc đang được quảng cáo: đưa chúng lên đầu trang, hiển thị với kích thước hình ảnh to hơn, thêm các thanh tùy chọn có thể chỉnh sửa (Bán hàng, Mới, v,v…) Mở trang Mua sắm, chuyển sang chế độ Chỉnh sửa và nhấp vào bất kỳ danh mục nào bạn muốn để bắt đầu tùy chỉnh.

Xem cách thao tác tại: https://www.odoo.com/openerp_website/static/src/video/e-commerce/editing.mp4

Nhanh chóng thêm hàng vào giỏ

Nếu khách hàng của bạn mua nhiều danh mục sản phẩm trong cùng một lúc, hãy đơn giản quá trình mua hàng của họ bằng cách cho phép mua hàng từ trang danh mục sản phẩm. Để làm được điều này, thêm mô tả cho sản phẩm và thêm nút Cart (Giỏ hàng). Kích hoạt tùy chọn sau trong menu Tùy chỉnh: Mô tả sản phẩm, thêm giỏ hàng, Chế độ xem theo danh sách (để hiển thị mô tả sản phẩm tốt hơn)


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290