Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Thương mại điện tử / Cách để hiển thị nhiều hình ảnh cho mỗi sản phẩm

Cách để hiển thị nhiều hình ảnh cho mỗi sản phẩm

Theo mặc định, trang Sản phẩm chỉ hiển thị hình ảnh chính của sản phẩm. Nếu bạn muốn thể hiện các sản phẩm dưới nhiều góc độ khác nhau thì bạn cần chuyển các hình ảnh thành một chuỗi hình ảnh.

 

• Nhấp chọn Nhiều hình ảnh cho mỗi sản phẩm trong Website Admin > Configuration > Settings.

• Mở một chi tiết sản phẩm và tải lên hình ảnh từ tab Hình ảnh. Chọn Tạo trong chế độ chỉnh sửa để chạy tính năng tải hình.

 

Ghi chú

Những hình ảnh như thế sẽ được dùng tất cả các biến thể của sản phẩm (nếu có)

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290