Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ sản xuất / Làm thế nào để thực hiện một lệnh sản xuất

Làm thế nào để thực hiện một lệnh sản xuất

 Lệnh sản xuất là thông tin được theo dõi xuyên suốt trong quá trình sản xuất. 

Cách tạo lệnh sản xuất

Vào Operations (Hoạt động )> Manufacturing Order (Lệnh sản xuất) tạo lệnh sản xuất mới. 

Trong quá trình tạo mới lệnh sản xuất, khi bạn chọn sản phẩm là thành phẩm để sản xuất thì hệ thống sẽ tự điền các thông tin liên quan như: BOM (định mức nguyên vật liệu), Routing (Quy trình sản xuất) đã được cấu hình trước đó. Ngoài ra còn có thể chọn các thông tin như Quantity To Product (Số lượng cần sản xuất), Deadline Start (Hạn chót để bắt đầu)....

Sau đó chọn Save (Lưu) thì hệ thống sẽ tự động đổ các dữ liệu từ BOM ra các tab Consumed material (Nguyên vật liệu). 

 


 

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290