Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ mua hàng / Ngày Yêu cầu mua hàng và ngày giao hàng dự kiến được tính toán như thế nào?

Ngày Yêu cầu mua hàng và ngày giao hàng dự kiến được tính toán như thế nào?

Ngày giao hàng dự kiến được tính toán để lên kế hoạch giao hàng, nhận hàng v.v... Tùy theo quy tắc của công ty bạn, Phần mềm sẽ tự động tạo ra ngày dự kiến thông qua công cụ scheduler. Công cụ scheduler của Phần mềm tính toán mọi thứ theo từng dòng chi tiết dù đó là Đơn hàng sản xuất, Đơn giao hàng, Đơn mua hàng v.v… Ngày được tính toán phụ thuộc vào thời gian giao hàng khác nhau được cấu hình trên Phần mềm.

Cấu hình Lead times

Cấu hình lead times là một bước quan trọng để tính toán ngày dự kiến. Thời gian giao hàng là thời gian trì hoãn (về mặt Giao hàng, sản xuất…) được đảm bảo cho các đối tác và khách hàng khác nhau của bạn. Quy trình cấu hình thời gian giao hàng được tiến hành như sau:

Ở cấp độ sản phẩm

Thời gian giao hàng của nhà cung cấp:

Thời gian giao hàng của nhà cung cấp là thời gian nhà cung cấp cần biết để giao hàng hóa mà bạn đã mua từ họ. Để định cấu hình Thời gian giao hàng của nhà cung cấp chọn một sản phẩm (Từ phân hệ Purchase (Mua sắm), đi đến Purchase (Mua hàng) > Product (Sản phẩm)), chọn sản phẩm cần thực hiện và đi đến tab Purchase (Mua hàng). Bạn cần thêm một Vender (Nhà cung cấp)cho sản phẩm của mình để chọn Thời gian giao hàng của nhà cung cấp.

 

Thủ thuật

Việc thêm nhiều hơn một nhà cung cấp cho mỗi sản phẩm là hoàn toàn có thể thực hiện được. Vì thế thời gian giao hàng khác nhau sẽ phụ thuộc vào nhà cung cấp.

 

Chú ý

Trong trường hợp này, ngày an toàn sẽ không có ảnh hưởng gì và ngày dự kiến giao hàng sẽ bằng với: Ngày lập đơn mua hàng + Thời gian giao hàng.

Thời gian giao hàng đến khách hàng

Thời gian giao hàng khách hàng là thời gian cần biết để xuất hàng từ khi và giao đến khách hàng của bạn. Nó có thể được cấu hình cho bất kỳ sản phẩm nào. Đơn giản chọn một sản phẩm (from mô-đun Sales (Kinh doanh), đi đến Sales (Bán hàng) > Product (Sản phẩm)) và đi đến tab Inventory (Tồn kho) để thiết lập thời gian giao hàng đến khách hàng của bạn.Ở cấp độ quy tắc xử lí kho

Quy tắc cho route mới. Quy tắc xử lí kho do việc dịch chuyển kho cũng sẽ ảnh hưởng đến việc tính toán thời gian.

Các trì hoãn do di chuyển kho nội bộ gây ra có thể được quy định trong mô-đun Kho khi tạo quy tắc đẩy cho quy tắc xử lí kho mới.

Chú ý

Bạn có thể tham khảo tài liệu What is a push rule? để biết rõ hơn về quy tắc này.


 

Ở cấp độ chứng từ:

Ngày yêu cầu

Phần mềm cho phép thiết lập ngày khách hàng yêu cầu trực tiếp trên Yêu cầu bán hàng, trong tab Other information (Thông tin khác). Nếu ngày này sớm hơn ngày được tính toán lý thuyết thì Phần mềm sẽ tự động hiển thị cảnh báo

 


Ví dụ

Ví dụ như, hôm nay bạn bán ra một chiếc ô tô (ngày 01 tháng 01), sản phẩm này được mua theo Đơn đặt hàng và bạn hứa sẽ giao sản phẩm trong vòng 20 ngày. Trong kịch bản này, công cụ Scheduler có thể kích hoạt sự kiện như sau, dựa trên cấu hình của bạn:

• Ngày 19 tháng 01: Lịch giao hàng thực tế (1 ngày trong số Ngày an toàn)

• Ngày 18 tháng 01: Nhận sản phẩm từ nhà cung cấp (1 ngày trong số Ngày mua hàng)

• Ngày 10 tháng 01: Hạn chót gửi yêu cầu mua hàng đến nhà cung cấp (9 ngày trong số ngày giao hàng từ nhà cung cấp)

• Ngày 8 tháng 01: Xuất yêu cầu mua hàng đến phòng thu mua của bạn, vì bộ phận này cần trung bình khoảng 2 ngày để tìm nhà cung cấp chất lượng và gửi yêu cầu đặt hàng.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290