Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Kế toán / Làm thế nào để cài đặt phân hệ kế toán trong Odoo?

Làm thế nào để cài đặt phân hệ kế toán trong phần mềm?

  Tại màn hình phân hệ kế toán, chọn vào thanh tiến độ, góc trái của màn hình để vào công cụ hướng dẫn triển khai


 

 
Công cụ hướng dẫn triển khai sẽ dẫn giúp bạn thực hiện các bước:

1. Completing your company settings (hoàn tất thiết lập công ty)

2. Entering in your bank accounts (nhập tài khoản ngân hàng)

3. Selecting your chart of accounts (chọn Hệ thống tài khoản kế toán)

4. Confirming your usual tax rates (cấu hình thuế)

5. Setting up any foreign currencies (thiết lập loại tiền tệ thanh toán)

6. Importing your customers (nhập danh sách khách hàng)

7. Importing your suppliers (nhập danh sách nhà cung cấp)

8. Importing your products (nhập danh sách sản phẩm)

9. Importing your outstanding transactions (nhập các giao dịch chưa hoàn tất)

10. Importing your starting balances (nhập số dư đầu kỳ)

11. Define the users for accounting (xác định người dùng ứng dụng kế toán)


 

Khi thực hiện xong bước này bạn có thể nhấp vào nút “Mark as Done (đánh dấu hoàn tất)” ở cuối màn hình để theo dõi tiến độ của toàn quá trình cấu hình phần mềm.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290