Cấu hình hệ thống tích điểm cho khách hàng

 


Trong bán hàng, để khuyến khích các khách hàng thường xuyên tới cửa hàng của mình, bạn thường tổ chức các chương trình tích điểm và tri ân các khách hàng quen thuộc. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các tạo hệ thống tích điểm với các khách hàng của bạn trong Odoo
1. Cấu hình
Từ menu Điểm bán lẻ -> Cấu hình -> Thiết lập (Point of Sale -> Configuration -> Settings)
Tạo và chạy hệ thống tích điểm cho khách hàng_1
Bạn tích chọn Manage loyalty program with point and reward for customers và bấm “Áp dụng” (Apply)
Tạo và chạy hệ thống tích điểm cho khách hàng_2
2. Tạo chương trình tích điểm
Sau khi bạn đã hoàn thanh cấu hình, quay trở lại với menu Điểm bán lẻ -> Cấu hình -> Loyalty Programs và click Tạo (Create)
Tạo và chạy hệ thống tích điểm cho khách hàng_3
Đặt tên và số lượng điểm được quy đổi từ tiền thanh toán, theo order hoặc theo sản phẩm. Các quy tắc cộng thêm cũng có thể được thêm vào như thêm điểm trên một sản phẩm. Bạn có thể làm điều này bằng cách click “Thêm một hạng mục” (Add an item) phía dưới dòng Quy định (Rules)
Tạo và chạy hệ thống tích điểm cho khách hàng_4
 
Bạn có thể cấu hình mọi quy định với các giá trị sau:
    Tên (Name): Xác định nội bộ cho chương trình tích điểm của bạn    Kiểu (Type): Quy tắc này ảnh hưởng đến một sản phẩm hay một nhóm sản phẩm.
    Sản phẩm mục tiêu (Target Product): các sản phẩm ảnh hưởng bởi quy tắc    Nhóm sản phẩm mục tiêu (Target Category): các nhóm sản phẩm ảnh hưởng bởi quy tắc    Tích lũy (Cumulative): Những điểm khách hàng tích được từ quy tắc này sẽ đổi được hoặc đạt được gì    Số điểm mỗi sản phẩm (Points per product): Số điểm khách hàng sẽ đạt được khi mua sản phẩm    Số điểm trên tiền thanh toán (Points per currency): Số điểm khách hàng sẽ đạt được khi thanh toán hóa đơn
Tạo và chạy hệ thống tích điểm cho khách hàng_5
Quy định mới của bạn đã được tạo và phần thưởng cho khách hàng có thể được thêm bằng các click vào “Thêm một hạng mục” (Add an item) dưới Phần thưởng (Rewards)
Tạo và chạy hệ thống tích điểm cho khách hàng_6
Ba loại phần thường có thể được đưa ra khi khách hàng tích đến số điểm được quy định
    Resale (bán lại): điểm sẽ được chuyển đổi thành tiền. Cài đặt một sản phẩm đại diện cho giá trị của một điểm
Tạo và chạy hệ thống tích điểm cho khách hàng_7
    Discount (giảm giá): tặng cho khách hàng một chiết khấu khi khách hàng tích đến số điểm quy định. Cài đặt một sản phẩm với mức giá là 0 và không có thêm khoản thuế nào
Tạo và chạy hệ thống tích điểm cho khách hàng_8
    Gift (quà tặng): tặng cho khách hàng một món quà khi khách hàng tích đến số điểm quy định
Tạo và chạy hệ thống tích điểm cho khách hàng_9
3. Áp dụng chương trình tích điểm của bạn cho Điểm bán lẻ
Từ bảng điều khiển của Điểm bán lẻ, click Thêm -> Thiết lập(Point of Sale -> Dashboard -> More -> Settings)
Tạo và chạy hệ thống tích điểm cho khách hàng_10
Tiếp theo đi tới Loyalty program, cài đặt chương trình bạn muốn thực hiện
Tạo và chạy hệ thống tích điểm cho khách hàng_11
4. Thu thập và tích điểm
Để bắt đầu thu nhập điểm bạn cần phải thiết lập một khách hàng trên đơn đặt hàngClick vào Khách hàng (Customer) và chọn một người, điểm tích lũy sẽ xuất hiện trên màn hình
Tạo và chạy hệ thống tích điểm cho khách hàng_12
Vào lần tiếp theo khách hàng tới cửa hàng của bạn và có đủ điểm để đổi sang Phần thưởng, nút Phần thưởng (Rewwards) sẽ được tô đậm và quà tặng có thể được đưa ra
Tạo và chạy hệ thống tích điểm cho khách hàng_13
Phần thưởng sẽ được thêm vào và điểm sẽ được trừ đi trong tổng số
Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290