Cấu hình sơ đồ bàn tiệc

 

Xây dựng bản đồ bàn tiệc

Một khi Điểm bán hàng của bạn đã được cấu hình dùng cho nhà hàng, nhấn vào New Session (Phiên mới)Đây là khu vực chính của bạn và bây giờ nó đang trống, nhấn vào biểu tượng dấu cộng (+) để bố trí vào một bàn.Kéo và thả biểu tưởng bàn ăn để thay đổi vị trí. Một khi bạn nhấn vào nó thì bạn có thể chỉnh sửa nó. Nhấn vào góc để thay đổi kích thước.

Số lượng chỗ ngồi có thể được thiết lập bằng cách nhấn vào biểu tượng này

Tên bàn có thể được chỉnh sửa bằng cách nhấn vào biểu tượng này

Bạn có thể chuyển đổi từ bàn tròn sang bàn vuông bằng cách nhấn vào biểu tượng này

Các màu sắc của bàn có thể thay đổi bằng cách nhấn vào biểu tượng này:

Biểu tượng này cho phép bạn sao chép cấu hình bàn ăn vừa thiết lập:

Để xóa bỏ, nhấp chuột vào biểu tượng này: 

Khi bố trí của bạn đã hoàn thành, nhấn vào biểu tượng bút chì để cho phép thực hiện chỉnh sửa. Sơ đồ này sẽ tự động được lưu lại.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290