Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ CRM / Chấm điểm Đối tượng bán hàng hiệu quả

Chấm điểm Đối tượng bán hàng hiệu quả

 

Module Chấm điểm Đối tượng bán hàng cho phép bạn cung cấp cho đối tượng đó một số điểm dựa trên các tiêu chí cụ thể - giá trị càng cao, thì tiềm năng càng lớn.  Do đó, những Đối tượng bán hàng tốt nhất được tự động gán cho nhân viên bán hàng của bạn để Pipeline của họ không phải lưu trữ nhiều đối tượng bán hàng kém chất lượng.

Ghi chú 

Chấm điểm Đối tượng bán hàng là một vấn đề quan trọng của một chiến lược quản lý Đối tượng bán hàng hiệu quả. Bằng cách giúp nhân viên bán hàng của bạn xác định được độ ưu tiên của các đối tượng, bạn sẽ tăng được tỷ lệ chuyển đổi các đối tượng đó thành tiềm năng cũng như tăng cường hơn hiệu quả kinh doanh.

Cài đặt mô- đun chấm điển Đối tượng bán hàng

Bắt đầu bằng cách cài đặt Mô-đun Lead Scoring. Một khi mô-đun này đã được thiết lập xong thì bạn sẽ thấy một menu mới là  CRM > Leads Management > Scoring Rules

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Tạo quy tắc chấm điểm

Việc chấm điểm đối tượng bán hàng cho phép bạn gán một điểm tích cực hoặc tiêu cực vào các đối tượng tiềm năng của bạn dựa trên các tiêu chí nhân khẩu học hoặc hành vi học mà bạn đã thiết lập (quốc gia hoặc nguồn gốc, trang web truy cập, loại ngành công nghiệp, vai trò, v.v..). Để làm như vậy, trước hết bạn cần để tạo ra các quy tắc để chỉ định một số điểm cho một tiêu chí được đưa ra.

Trong menu Scoring Rules, nhấp vào tạo và viết ra quy tắc của bạn.

Thủ thuật

Đây là một số tiêu chí bạn có thể dùng để xây dựng quy tắc chấm điểm:

Quốc gia : 'country_id'

Giai đoạn trong chu trình kinh doanh : 'stage_id'

Địa chỉ email : 'email_from'

Các trang đã truy cập : 'score_pageview_ids.url'

Tên của chiến dịch marketing: 'campaign_id'

Sau khi đã kích hoạt quy tắc của bạn,Phần mềm sẽ cung cấp một giá trị cho tất cả các Đối tượng bán hàng mới nhận về. Giá trị này có thể được tìm thấy trực tiếp trên biểu mẫu của Đối tượng đó.


Odoo text and image block
Odoo image and text block

Phân bổ các đối tượng bán hàng có điểm cao đến các nhóm bán hàng của bạn

Tiếp theo là chuyển đổi các Đối tượng có điểm tốt nhất thành khách hàng cơ hội. Để làm như vậy, bạn cần phải quyết định đâu là điểm tối thiểu mà một đối tượng cần đạt được để chuyển đến những nhóm bán hàng nhất định. Đi đến bảng điều khiển bán hàng của bạn và nhấp vào nút thêm của các Nhóm mà bạn mong muốn, sau đó trên phần thiết lập. Nhập vào giá trị điểm tối thiểu vào trường quy định tương ứng

Từ ví dụ trên, nhóm bán hàng trực tiếp sẽ chỉ nhận được các khách hàng cơ hội với một số điểm tối thiểu là 50. Khách hàng tiềm năng với số điểm thấp hơn có thể ở giai đoạn Đối tượng bán hàng hoặc được chỉ định vào một nhóm bán hàng đã được thiết lập với một mức điểm tối thiểu khác.

Thủ thuật

 Tổ chức một cuộc họp cho các nhóm bán hàng và Marketing của bạn để xác định mục tiêu của bạn là gì và đồng ý về những gì mức điểm tối thiểu để căn cứ chuyển đối tượng thành khách hàng tiềm năng sẵn sàng cho việc bán hàng.

Xem thêm

Tự động phân bổ Đối tượng bán hàng đến các nhóm hoặc nhân viên bán hàng cụ thể

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290