Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Kế toán / Làm thế nào để kiểm soát chi phí nhân sự với nhật ký làm việc?

Làm thế nào để kiểm soát chi phí nhân sự với nhật ký làm việc?


 Tất nhiên nhân sự cũng sẽ phát sinh những chi phí. Việc theo dõi một Hợp đồng cụ thể sẽ tốn bao nhiêu chi phí của công ty về mặt nguồn lực nhân sự có liên quan đến các khoản được lập hóa đơn cũng trở nên thú vị.

Cấu hình

Đầu tiên, cài đặt 3 ứng dụng cần thiết để sử dụng được tính năng này, lần lượt là Kế toán, Bán hàng và Nhật ký công việc. Đến mô-đun ứng dụng để cài đặt chúng.

Kế tiếp, bạn cần kích hoặc Kế toán quản trị. Để làm được điều này, đi đến Accounting app. Chọn Configuration (Cấu hình) > Settings (Thiết lập) và nhấp vào tùy chọn Analytic accounting (xem hình bên dưới).Áp dụng các thay đổi.

Tạo một nhân viên

Để kiểm tra lợi nhuận từ một nhân viên thì bạn cần tạo một nhân viên để thao tác. Để tạo một nhân viên, đi đến ứng dụng Employee (Nhân viên). Chọn Employees và tạo nhân viên mới, điền vào tên và các thông tin cơ bản.

Trong bảng nhân viên, đi đến tab HR setting (Thiết lập thông tin nhân sự). Tại đây, bạn sẽ có thể quy định Timesheet Cost (chi phí thời gian) cho nhân viên của bạn. Trong trường hợp này Nguyễn Thị Ngọc Thúy được tính phí 100000 VND/ giờ. Vì thế, chúng ta sẽ điền vào trường này là 100000.

Ghi chú

Nếu bạn muốn nhân viên có thể vào nhật ký công việc mà họ mong muốn để được liên kết như một người dùng.

Xuất Đơn bán hàng

Tạo nhân viên trong  Employee (Nhân viên). Sẽ phụ trách Hợp đồng Tư vấn cho khách hàng và sẽ cập nhật giờ làm của mình lên nhật ký công việc.

Vì thế, cần tạo Đơn bán hàng cho sản phẩm là một dịch vụ được lập hóa đơn dựa trên thời gian và nguyên vật liệu. Được kiểm soát thông qua nhật ký công việc với đơn vị ghi nhận là giờ làm việc.

Để tìm hiểu thêm về cách tạo đơn bán hàng dựa trên thời gian và nguyên vật liệu thì bạn có thể tham khảo tài liệu: Làm cách nào để lập hóa đơn dựa trên thời gian và nguyên vật liệu (Tiến trình công việc)

Chúng ta lưu Đơn bán hàng bằng sản phẩm dịch vụ External Consulting. Một tài khoản kế toán quản trị sẽ được tự động tạo ra một khi Đơn bán hàng được xác nhận.

 

Ghi nhật ký công việc

Khi đơn hàng đã được xác nhận sẽ tạo ra dự án tương ứng cho đơn hàng, vào tạo task nhập vào thời gian làm việc tương ứng 
 

Trong Đơn bán hàng, chúng ta có thể thấy rằng số giờ đã được tự động tính toán. 


Gọi ngay cho chúng tôi
0966 874 448