Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Thương mại điện tử / Điều chỉnh thuế phù hợp với khách hàng hoặc địa phương

Điều chỉnh thuế phù hợp với khách hàng hoặc địa phương

Hầu hết các mức thuế bán hàng phụ thuộc vào tình trạng khách hàng hoặc địa phương. Để điều chỉnh thuế được phù hợp, Odoo cung cấp một công cụ gọi là Vị thế tài chính.

Tạo điều chỉnh thuế

Vị thế tài chính chỉ là một tập hợp các quy định giúp điều chỉnh và áp dụng các mức thuế mặc định (theo định nghĩa trên mẫu sản phẩm) thành các loại thuế khác. Trong ảnh chụp màn hình dưới đây, khách hàng nước ngoài sẽ nhận được thuế 0% thay vì 15% mặc định cho cả mua bán và mua hàng

 

Các vị thế tài chính chủ yếu được tạo tự động dựa theo địa phương bạn ở. Nhưng bạn có thể phải tạo ra các vị thế tài chính cho các trường hợp sử dụng cụ thể. Để xác định vị thế tài chính, hãy truy cập Invoicing/Accounting ‣ Configuration ‣ Fiscal Positions.

Lưu ý

Nếu bạn sử dụng phần mềm Odoo Accounting, bạn cũng có thể điều chỉnh các tài khoản Thu/Chi theo vị thế tài chính.

Ví dụ: ở một số quốc gia, doanh thu bán hàng không được ghi nhận trong cùng một tài khoản với doanh thu bán hàng ở nước ngoài.

Điều chỉnh các khoản thuế phù hợp với tình trạng khách hàng

Nếu khách hàng vướng vào một quy tắc thuế cụ thể, bạn cần áp dụng một chế độ điều chỉnh thuế. Để làm như vậy, tạo một vị thế tài chính và gán nó cho khách hàng của bạn.

 

Odoo sẽ sử dụng vị thế tài chính đặc biệt này cho bất kì đơn hàng/hóa đơn nào của khách hàng này.

Lưu ý

Nếu bạn thiết lập vị thế tài chính trong đơn đặt hàng hoặc hóa đơn theo cách thủ công, nó sẽ chỉ áp dụng cho đơn đặt hàng hoặc hóa đơn đó chứ không áp dụng cho các đơn hàng / hóa đơn sau này của cùng khách hàng đó.

Điều chỉnh thuế phù hợp với địa chỉ khách hàng (dựa trên nơi gửi đến)

Tùy thuộc vào địa phương của bạn, thuế bán hàng có thể dựa trên địa điểm hàng hóa xuất phát hoặc dựa trên nơi gửi hàng đến. Hầu hết các vùng hoặc quốc gia yêu cầu bạn thu thuế theo mức của nơi gửi hàng đến (tức là địa chỉ người mua) trong khi một số nơi khác yêu cầu thu theo mức thuế có giá trị tại địa điểm hàng hóa xuất xứ (tức là văn phòng hoặc kho của bạn).

Nếu bạn đang ở trong quy tắc dựa trên nơi gửi đến, hãy tạo một vị thế tài chính cho từng quy tắc thuế ương ứng để dùng.

• Chọn vào ô Detect Automatically.

• Chọn một nhóm quốc gia, quốc gia, vùng hoặc thành phố để kích hoạt chức năng điều chỉnh thuế.

 

Bằng cách này, nếu không có vị thế tài chính nào áp đặt vào khách hàng, Odoo sẽ chọn vị thế tài chính phù hợp với địa chỉ giao hàng khi lập đơn đặt hàng.

Lưu ý

Đối với đơn đặt hàng Thương mại Điện tử, thuế của giỏ hàng của sẽ tự động cập nhật và áp dụng thuế mới sau khi khách hàng đăng nhập hoặc điền vào địa chỉ giao hàng.

Trường hợp sử dụng cụ thể

Nếu, đối với một số vị thế tài chính, bạn muốn loại bỏ một khoản thuế, thay vì thay thế bằng một khoản khác, chỉ cần để mục Tax to Apply trống.

 

Nếu, đối với một số vị thế tài chính, bạn muốn thay thế một loại thuế bằng hai loại thuế khác, chỉ cần tạo hai dòng thuế có cùng Tax on Product.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290