Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ bán hàng / Cung cấp quyền truy cập vào hệ thống cho khách hàng

Cung cấp quyền truy cập vào hệ thống cho khách hàng

(Portal Access Management)

Quyền truy cập

Một người dùng sẽ nhận được một quyền truy cập vào hệ thống, để xem được các tài liệu nhất định hoặc thông tin trên hệ thống. Tùy theo quyền người dùng được cấp thì người dùng có thể chỉ truy cập để đọc hoặc xem, không được chỉnh sửa bất cứ tài liệu nào trên hệ thống.

Cung cấp quyền truy cập cho khách hàng

Vào phân hệ Contacts (Liên lạc). Nếu Contacts chưa có trong hệ thống thì nhấn vào nút Create (Tạo) để tạo mới Contact (Liên hệ)

   


Xuất hiện form tạo mới Contacts (Liên hệ), điền thông tin chi tiết cho liên hệ và nhấn Save (Lưu) để lưu lại.

 

Nếu liên hệ đã có thì chọn liên hệ > Nhấn vào nút Action (Hành động) ở giữa phía bên trên của giao diện và form, chọn Portal Access Management (Quản lý quyền truy cập vào hệ thống)


Xuất hiện form sau

Check vào ô In Portal và thêm địa chỉ email khách hàng của bạn vào cột Emal.

Một email sẽ được gửi tới địa chỉ email mà bạn đã điền và chỉ ra rằng liên lạc bây giờ đã được cấp quyền truy cập vào hệ thống với người dùng tương ứng.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290