Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Trao đổi nội bộ / Làm thế nào để đáp ứng yêu cầu công việc nhờ vào hộp thư Odoo

Làm thế nào để đáp ứng yêu cầu công việc nhờ vào hộp thư phần mềm

 Sử dụng Inbox trong phân hệ Trao đổi (Discuss) để theo dõi cập nhật và tiến độ mọi công việc bạn làm trên phần mềm. Những thông báo và tin nhắn từ mọi thứ bạn theo dõi hoặc trong đó bạn được đề cập sẽ xuất hiện trong hộp thư đến của bạn.

 Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290