Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Kế toán / Làm thế nào để thiết lập một tài khoản ngân hàng mới?

Làm thế nào để thiết lập một tài khoản ngân hàng mới?

Với phần mềm, bạn có thể quản lý nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Ở trang này, bạn sẽ được hướng dẫn tạo, sửa đổi hoặc xóa tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng.

Chỉnh sửa tài khoản ngân hàng

Để rút ngắn quá trình, đầu tiên chúng tôi khuyên bạn nên chỉnh sửa một tài khoản ngân hàng đã có sẵn trước khi bạn điền thông tin tài khoản ngân hàng của bạn vào.

Đi đến menu Accounting (Kế toán) > Configuration (Cấu hình) > Bank Accounts (Tài khoản ngân hàng) và nhấp chuột vào mục Bank (Ngân hàng) rồi chỉnh sửa tài khoản ngân hàng đó.

Lưu ý:

Phần mềm sẽ tìm ra loại tài khoản ngân hàng (ví dụ: IBAN) để cho phép một số phương thức thanh toán như SEPA.

Tạo tài khoản ngân hàng

Đi đến hộp thoại Accounting (Kế toán) > Configuration (Cấu hình) > Bank Accounts (Tài khoản ngân hàng). Nhấp chuột vào Create (Tạo) và điền thông tin vào mẫu.

Bạn có thể quyết định cho hiển thị số tài khoản ngân hàng mà bạn định gửi các tài liệu như đơn đặt hàng hoặc hóa đơn. Chọn phương thức thanh toán bạn muốn.

Lưu ý:

Nếu bạn đang làm việc trong môi trường đa công ty, bạn sẽ phải chuyển đổi công ty trên danh sách ưa thích của mình để dễ dàng thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các tài khoản ngân hàng từ một công ty khác.

Số dư ban đầu của bản sao kê ngân hàng sẽ được tự động đặt vào số dư cuối kỳ của báo cáo trước đó.

Xóa tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng

Từ danh sách tài khoản ngân hàng, chọn những mục cần xóa từ bảng chọn Action (Hành động), hoặc truy cập biểu mẫu và xóa từng mục khỏi bảng chọn này.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290