Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ CRM / Đồng bộ lịch của Odoo với lịch của google

Đồng bộ lịch của Odoo với lịch của google


Odoo hoàn toàn có thể tích hợp được với Google Calendar. Do đó bạn có thể xem và quản lý các cuộc họp của bạn từ cả hai nền tảng (Cập Nhật qua hai chiều).

Thiết lập trên Google

Đi đến nền tảng Google API để tạo ra các thông tin đăng nhập Google lịch API. Đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn.

Chọn Calendar API.

Tạo một dự án mới và  cấp cho nó một cái tên (ví dụ Odoo). Dự án này cần thiết để lưu trữ thông tin API của bạn.

Cho phép tính năng API.

Tạo thông tin đăng nhập để sử dụng trong Odoo.

Chọn trình duyệt Web (Javascript) như nguồn gọi và Dữ liệu người dùng như loại dữ liệu.

 Sau đó bạn có thể tạo một ID khách hàng. Nhập tên ứng dụng (ví dụ như Odoo) và các trang web được cho phép mà bạn sẽ được chuyển hướng về đó. Gốc JavaScript được phân quyền là Odoo's instance URL. URI chuyển hướng phân quyền là Odoo's instance URL được đi cùng với '/google_account/authentication'.


Thực hiện các bước trên Consent Screen bằng cách nhập vào một tên sản phẩm (ví dụ như Odoo). Bạn có thể thoải mái kiểm tra các tùy chọn tùy chỉnh, nhưng đây không phải là bắt buộc. Consent Screen chỉ xuất hiện khi bạn nhập ID khách hàng vào Odoo vào lần đầu tiên.

Cuối cùng, bạn được cung cấp một ID của khách hàng. Đi đến mục Các thông tin để truy cập vào các thông tin mật của khách hàng. Bạn sẽ cần cả hai yếu tố đó trong trong Odoo.

Thiết lập trong Odoo

Cài đặt ứng dụng Google Calendar.

Vào Settings ‣ General Settings và nhập thông tin của bạn trong tùy chọn Google Calendar.

Các thiết lập đã sẵn sàng. Mở Odoo Calendarvà đồng bộ với Google. Lần đầu tiên bạn thực hiện thì bạn được chuyển đến Google để xác thực kết nối. Khi trở lại Odoo, nhấp vào nút đồng bộ một lần nữa. Bạn có thể nhấp vào nó bất cứ khi nào bạn muốn đồng bộ lịch của mình.

Bây giờ bạn không còn lý do nào để bỏ lỡ các cuộc họp của mình nữa!Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290