Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ CRM / Động viên và khen thưởng cho người bán hàng

Động viên và khen thưởng cho người bán hàng


Thách thức nhân viên của bạn để đạt được mục tiêu rõ ràng với mục tiêu và phần thưởng là một cách rất tốt để tăng cường các thói quen tốt và cải thiện hiệu suất bán hàng của người bán hàng. Phân hệ Gamification của Phần mềm đưa ra cho bạn một cách dễ dàng và đơn giản để thúc đẩy và ước lượng nhân viên của bạn với dấu hiệu và công nhận thời gian thực lấy cảm hứng từ game mechanics.

Cấu Hình

Từ phân hệ App (Ứng dụng) tìm và cài đặt mô đun Gamification. Bạn cũng có thể cài đặt phân hệ CRM gamification, nó sẽ thêm một vài dữ liệu hữu ích (mục tiêu và yêu cầu) có thể sử dụng được liên quan tới việc sử dụng mô đun CRM hoặc mô đun Sales.
Tạo yêu cầu

Lưu ý: bạn phải ở chế độ debug nhé. Để bật chế độ debug vào App Settings (Thiết lập), và nhấp vào link:

Để tạo yêu cầu bạn vào Settings (Cài đặt)

 

Vào menu Gamification Tools (Công cụ Gamification) > Chọn Challenges (Yêu cầu).
Một yêu cầu là một nhiệm vụ mà bạn sẽ gửi tới cho người bán hàng của mình. Nó có thể bao gồm hoặc nhiều mục tiêu và thiết lập cho 1 khoảng thời gian cụ thể. Cấu hình cho yêu cầu của bạn như sau:

• Chỉ định người bán hàng cho yêu cầu đã tạo

• Gán 1 trách nhiệm nào đó

• Thiết lập chu kỳ với thời gian bắt đầu và kết thúc

• Chọn mục tiêu của bạn

• Thiết lập phần thưởng của bạn

Ví dụ: Trong hình dưới có 2 yêu cầu cho 2 nhân viên với 1 form yêu cầu tên Monthly Sales Target. Yêu cầu sẽ dựa vào 2 mục tiêu: số lượng hóa đơn và số lượng tiềm năng mới tạo. Vào cuối mỗi tháng người thắng sẽ được một phần thưởng.

Thiết lập mục tiêu

Người dùng có thể ước lượng mục tiêu áp dụng và số mục tiêu để đạt được.

Mục tiêu thì được gán qua yêu cầu để ước lượng và so sánh với của các thành viên trong đội với mỗi người qua mỗi thời gian. Bạn có thể tạo mới mục tiêu từ form Challenge (Thử thách) bằng cách nhấn vào Add an item (Thêm một hạng mục).

Bạn có thể chọn bất cứ đối tượng kinh doanh nào như 1 mục tiêu theo công ty bạn cần chẳng hạn như:

• Số lượng tiềm năng mới

• Thời gian để có đủ điều kiện là 1 tiềm năng

• Tổng số hóa đơn trong tuần, tháng hay một thời gian cụ thể nào khác dựa vào quản lý ưa thích của bạn.

Thiết lập phần thưởng

Với những thành tích không xác định được bằng số, vật tượng trưng có thể công nhận cho người dùng. Từ 1 lời cảm ơn đơn giản đến 1 thành tựu đặc biệt. Vật tượng trưng là 1 cách dễ dàng để chia sẻ lòng biết ơn tới người sử dụng cho công việc hoàn thành tốt của họ.

Bạn có thể dễ dàng tạo ra vật tượng trưng công nhận cho nhân viên của bạn dựa vào hiệu suất của họ bằng cách vào Settings (Cài đặt)
Vào menu Gamification Tools > Badges (Huy chương)

Chọn vật vật tượng trưng có sẵn hoặc nhấn vào nút Create (Tạo) để tạo vật tượng trưng mới.Nếu tạo mới thì sau khi nhấn vào nút Create (Tạo) trên màn hình sẽ hiện thị form sau.Bạn điền đầy đủ thông tin cần thiết theo yêu cầu của bạn cho form và nhấn vào nút Save (Lưu) ở góc trên bên phải của form để hoàn tất việc tạo mới.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290