Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ CRM / Tự động gán tiềm năng vào nhóm bán hàng cụ thể hoặc vào người bán hàng cụ thể nào đó

 Tự động gán tiềm năng vào nhóm bán hàng cụ thể hoặc vào người bán hàng cụ thể nào đó

Phụ thuộc vào quy trình công việc kinh doanh của bạn và điều bạn cần. Bạn có thể cần tới việc gửi đi tiềm năng đến của bạn tới một nhóm bán hàng khác hoặc 1 người bạn hàng cụ thể nào đó, dưới đây là 1 vài ví dụ:

• Công ty của bạn có 1 số văn phòng ở các khu vực khác nhau. Bạn muốn gán tiềm năng dựa vào khu vực

• Một nhóm bán hàng của bạn thì dành riêng cho việc xem như là cơ hội từ 1 công ty lớn trong khi 1 công ty khác thì chuyên nghành cho SMEs.

• Một trong những đại diện bán hàng của bạn là chỉ có 1 ngôn ngữ ngoài để nói trong khi phần còn lại của nhóm chỉ nói tiếng anh. Bởi vậy bạn muốn gán tiềm năng của tất cả những người đó từ các quốc gia nói tiếng anh không phải bản địa.

Như bạn có thể tưởng tượng rằng gán tiềm năng mới bằng tay tới cá nhân cụ thể có thể là việc làm tẻ nhạt và mất thời gian. Đặc biệt là nếu số lượng tiềm năng tạo ra mỗi ngày lớn. CRM của Phần mềm thì cho phép bạn tự động hóa quy trình của tiềm năng dựa vào các tiêu chuẩn rõ ràng như: vị trí, sở thích, quy mô của công ty với quy trình làm việc cụ thể và đúng quy tắc. Bạn sẽ có khả năng để tự động phân phối cơ hội tới đúng người bán hàng hoặc đội ngũ bán hàng

Xác định quy tắc cho nhóm bán hàng

Từ mô đun CRM,  trên menu chọn Configuration (Cấu hình) > Sales Channels (Kênh bán hàng) > chọn kênh bán hàng bạn cần sử dụng.
Trên menu nhóm bán hàng của bạn, sử dụng 1 quy tắc Domain (Tên miền) cụ thể trong trường Domain (để biết chi tiết về kỹ thuật trên domain tham khảo trong bài Building a Module tutorial hoặc Syntax reference guide) điều này sẽ chỉ cho phép tiềm năng hợp với Domain của nhóm.

Chẳng hạn như nếu bạn muốn nhóm bán hàng Sales chỉ nhận tiềm năng đến từ Hoa kỳ và Canada thì Domain của bạn sẽ như sau:

[[country_id, 'in', ['United States', 'Canada']]]


Odoo text and image block
Odoo text and image block
Odoo image and text block

Xác định quy tắc cho nhân viên bán hàng

Admministrator từ nhóm bán hàng Sales chỉ nhận tiềm năng đến từ Canada. Có thể tạo ra 1 quy tắc mà sẽ tự động gán tiềm năng của Admministrator từ Canada

Từ menu của nhóm bán hàng, nhấn vào người bán hàng mà bạn chọn ở dưới menu con assignment. Sau đó nhập vào quy tắc của bạn trong trường Domain


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290