Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Dự án / Ghi lại thời gian thực hiện nhiệm vụ

Ghi lại thời gian thực hiện nhiệm vụ

 Phần mềm cho phép bạn ghi lại thời gian bạn dành cho mỗi nhân viên và mỗi dự án, cho các báo cáo đơn giản cũng như các hóa đơn trực tiếp tới khách hàng

Ghi nhận timesheets

Bạn có thể ghi lại thời gian bạn bỏ ra cho dự án một cách trực tiếp từ ứng dụng Dự án. Bạn cũng có thể ghi lại thời gian trong timesheets của một dự án hoặc của một nhiệm vụ. Vào menu Project, mở Configutation (Cấu hình) > Setting (Thiết lập). Ở mục Time Management (Quản lý thời gian) tích chọn Timesheets (Chấm công) on issues.


Ghi trong dự án

Trong bảng điều khiển của menu Project (Dự án) > Timesheets (Chấm công)

 

Trong cửa sổ mới, click vào nút Create (Tạo) và chèn các chi tiết cần thiết sau đó nhấn nút Save (Lưu)

 

Ghi trong nhiệm vụ

Trong menu Project (Dự án), mở dự án bạn muốn ghi lại timesheets và mở nhiệm vụ bạn đang làm việc. Trong nhiệm vụ, click vào Edit (Sửa) mở tab Timesheets và click vào Add an item (Thêm một mục) Ghi các chi tiết cần thiết sau đó click vào Save (Lưu).

 


Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290