Ghi nhận chi phí nhân sự theo vụ việc

1. Giao diện


2. Ghi nhận theo chi phí vụ việc 

Cách ghi nhận chi phí theo từng vụ việc: 

    • Tại màn hình ghi nhận chi phí tiến hành chọn “Analytic Account” để ghi nhận chi phí cho vụ việc. Một khi chi phí được xác nhận, hệ thống sẽ ghi nhận vào chi phí vào tài khoản phân tích tương ứng. 

    • Ví dụ: Chúng ta ghi nhận chi phí đi lại của 1 vụ việc nào đó, ta sẽ thao tác như sau: Vào tab Expense > Click “Add an Item”> Nhập mô tả chi phí > Điền vào số tiền > Chọn tài khoản phân tích >Chọn KH

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290