Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Trao đổi nội bộ / Làm thế nào để giao tiếp hiệu quả với nhóm sử dụng các kênh

Làm thế nào để giao tiếp hiệu quả với nhóm sử dụng các kênh

Bạn có thể sử dụng các channels để mở các cuộc thảo luận giữa các nhóm đơn lẻ, phòng ban, các dự án, hoặc bất kỳ nhóm nào khác mà đòi hỏi liên lạc thường xuyên. Bằng cách để cuộc trò chuyện cho tất mọi người trong kênh đều có thể nhìn thấy, việc giữ toàn bộ nhóm trong một mạng lưới thật dễ dàng với những phát triển mới nhất.

Tạo một kênh

Trong mục Discuss có hai loại kênh - kênh công khai kênh riêng tư.

Một kênh công khai chỉ có thể được tạo bởi một quản trị viên có đặc quyền viết và có thể được nhìn thấy bởi tất cả mọi người trong tổ chức. Ngược lại, bất kỳ người dùng nào cũng có thể tạo kênh riêng tư và theo mặc định chỉ hiển thị đối với người dùng đã được mời tham gia kênh này.

Lưu ý

Một kênh công khai được tận dụng tốt nhất khi nhiều nhân viên cần truy cập thông tin (chẳng hạn như thông tin liên lạc giữa các phòng ban hoặc thông báo của công ty), tuy nhiên phải sử dụng kênh kín bất cứ khi nào thông tin được giới hạn cho người dùng / một số nhân viên cụ thể (chẳng hạn như thông tin đặc biệt hoặc nhạy cảm về phòng ban).

Cấu hình một kênh

Bạn có thể cấu hình tên của kênh, mô tả, quyền truy cập, đăng ký tự động và gửi email qua kênh từ #channel-name > Settings. Thay đổi quyền truy cập kênh cho phép bạn kiểm soát những nhóm nào có thể xem từng kênh. Bạn có thể hiển thị kênh cho tất cả người dùng, người dùng được mời hoặc người dùng trong một nhóm người dùng đã chọn. Lưu ý rằng khi cho phép "Mọi người" theo dõi kênh cá nhân thì những người dùng khác xem và tham gia kênh đó vì khi đó nó sẽ là kênh công khai.

 

Làm thế nào để tạo một danh sách gửi thư

Một kênh có thể được cấu hình để hoạt động như một danh sách gửi thư. Từ bên trong #channel-name > Settings, xác định email bạn muốn sử dụng. Sau đó, người dùng có thể đăng lên kênh và chọn nhận thông báo bằng địa chỉ email được xác định. Biểu tượng phong bì sẽ xuất hiện bên cạnh tên kênh trong danh sách để cho biết rằng một kênh sẽ gửi tin nhắn qua email.

Định vị một kênh

Nếu bạn không nhìn thấy một kênh trên bảng điều khiển, bạn có thể tìm kiếm trong danh sách public channels để định vị đúng kênh hoặc tạo một kênh mới bằng cách nhấp vào biểu tượng dấu cộng.

 

Bạn cũng có thể nhấp chuột vào tiêu đề CHANNELS để duyệt danh sách tất cả các kênh công khai. Điều này cho phép người dùng tự join leave các kênh công khai từ một màn hình đơn.

Lưu ý

Cách khôn ngoan là luôn tìm kiếm kênh trước khi tạo một kênh mới để đảm bảo rằng mục nhập bản sao không được tạo cho cùng một chủ đề.

Sử dụng bộ lọc để truy cập vào cuộc hội thoại

Việc tìm kiếm trên thanh trên cùng cung cấp quyền truy cập vào cùng một chức năng tìm kiếm hiện diện trong phần còn lại của phần mềm. Bạn có thể áp dụng nhiều filter criteria and save filters cho những lần sử dụng sau. Chức năng tìm kiếm chấp nhận ký tự đại diện bằng cách sử dụng ký tự gạch dưới "_" để biểu thị một đại diện ký tự đơn.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290