Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Thương mại điện tử / Giới thiệu về thương mại điện tử Odoo

Giới thiệu về thương mại điện tử Odoo

Tài liệu này sẽ giúp bạn vận hành website thương mại điện tử mà không tốn nhiều thời gian. Các chủ đề sẽ dựa trên quá trình mua hàng.

• Trang sản phẩm

• Trang mua sắm

• Giá cả

• Thuế

• Quá trình thanh toán

• Bán thêm và bán chéo

• Thanh toán

• Giao hàng & kiểm soát

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290