Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ bán hàng / Hóa đơn hạng mục công việc hoàn thành của dự án

Lập hóa đơn theo hạng mục công việc đã hoàn thành của dự án

 Trong phần này chúng ta sẽ biết được cách làm thế nào để tạo hóa đơn theo các hạng mục công việc đã hoàn thành cho một dự án.

Hóa đơn hạng mục công việc có thể sử dụng cho các dự án có chi phí hoặc quy mô lớn, với mỗi hạng mục đại diện cho 1 trình tự rõ ràng của công việc sẽ được thực hiện thêm để hoàn thành hợp đồng. 

Trong trường hợp này hóa đơn sẽ được gửi tới khách hàng mỗi lần một hạng mục được hoàn thành. Phương thức hóa đơn này thì tiện ích cả cho công ty, đảm bảo tiền được nhận đều đặn theo suốt dòng chảy trong suốt quá trình dự án và cho khách hàng, người giám sát tiến độ dự án và tiền được trả nhiều lần khác nhau.

Cấu hình

Cài đặt phân hệ bán hàng

Để cài đặt phân hệ Sale (Bán hàng) vào menu App (Ứng dụng) > Tìm phân hệ Sale (Bán hàng) và nhấn vào Install (Cài đặt).

Odoo CMS- Sample image floating

 

Tạo sản phẩm

Trong phần mềm mỗi hạn mức của dự án thì được coi như là một sản phẩm. Để tạo mới sản phẩm vào phân hệ Sale (Bán hàng) > Catalog (Danh mục) > Product (Sản phẩm)

 

Xuất hiện form tạo sản phẩm như hình dưới:

 

Tạo sản phẩm với các thiết lập như sau:

- Name (Tên sản phẩm)

- Product Type (Loại sản phẩm)

- Invoicing Policy (Chính sách hóa đơn): chọn lập hóa đơn dựa vào Ordered quantities (Số lượng đặt hàng) hoặc Delivered quantities (Số lượng đã giao) 

Bạn có thể áp dụng tương tự cho các hạng mục khác.

Quản lý dự án

Báo giá và đơn bán hàng

Bây giờ thì hạn mức hoặc sản phẩm đã được tạo ra, bạn có thể tạo ra một báo giá hoặc đơn bán hàng với mỗi dòng tương ứng với mỗi hạn mức. 

Hóa đơn hạn mục

Giả sử rằng hạng mục của bạn đã được giao thành công và bạn muốn tạo hóa đơn để ghi công nợ hoặc gửi khách hàng thanh toán > nhấn vào Create Invoice (Tạo Hóa đơn), cửa sổ mới xuất hiện, chọn Create and view Invoices (Tạo và xem hóa đơn) hoặc Create Invoices (Tạo hóa đơn). Nó sẽ tạo ra một hóa đơn mới (ở trạng thái dự thảo) chỉ với sản phẩm cần thanh toán.

 

Quay lại đơn bán hàng của bạn, bạn sẽ thấy cột hóa đơn ở trên dòng đơn hàng đã được cập nhật. Ô Invoice Status (trạng thái của thông báo) sẽ chuyển thành Nothing to Invoice (Không có thông báo).

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290