Học viện Bizapps

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo giúp cho học viên, đối tác và khách hàng hiểu được cách Odoo hoạt động trong các mô-đun khác nhau nhằm mục đích đạt được tốc độ và hiệu quả trong việc sử dụng các ứng dụng tích hợp của Odoo

Giới thiệu khóa đào tạo

Mục đích đào tạo

Mục đích của đào tạo chức năng Odoo là cho phép sinh viên, đối tác và khách hàng hieur cách Odoo hoạt động trong các mô-đun khác nhau và đạt được tốc độ và hiệu quả trong việc sử dụng các ứng dụng tích hợp của Odoo.

Mục tiêu đào tạo

Khóa học này sẽ cung cấp cho khán giả một nền tảng kiến thức để nhanh chóng xây dựng sự hiểu biết mạnh mẽ vệ bộ ứng dụng Oddo. Phàn lớn nội dung trong khóa đào tạo này sẽ được tập trung vào việc tìm hiểu các tương tác khác nhau giữa các ứng dụng Odoo và cách tích hợp có thể cải thiện sản lượng và khả năng truy nguyên trong quy trình công việc của bạn.

Mục tiêu hiệu suất đào tạo

Khi kết thúc khóa đào tạo này, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan kỹ lưỡng về các chức năng chính trong các ứng dụng kinh doanh chính của Odoo.

Chúng tối sẽ dần dần cập nhật cho bạn các nội dung mới cũng như để giúp người dùng cuả chúng tôi làm việc hiệu quả hơn với mọi ứng dụng!

Phương pháp đào tạo

Trong khóa đào tạo này, người ta nhấn mạnh vào việc giải thích vả thể hiện các chức năng khác nhau của các ứng dụng chính thích hợp để làm quen với Odoo.

Tài liệu đào tạo

Tài liệu đào tạo khóa học tuyển tập video bạn sẽ có thể thực hiện trên nền tảng của chúng tôi.

Thời gian đào tạo

Nền tảng Elearning cho phép bạn theo dõi khóa học ở bất kỳ tốc độ nào. Danh thời gian của bạn và học theo tốc độ của riêng bạn! :)

Tiến trình đào tạo

Odoo

Odoo Basics - Create Your Database

Odoo Basics - Navigate in Odoo

Odoo Basics - Activities

Odoo Basics - Discuss

Odoo Basics - Contact & Importing data

[Advanced] Access Rights

[Advanced] Multi-company

Xem tất cả Rút gọn

CRM

CRM Basics and Pipelines

Sale Teams

Leads

[Advanced] Lead Generation

Xem tất cả Rút gọn

Sales

Sales Quotation

Product Variants

Online Quotation

Delivery Prices

Delivery Lead Times

[Advanced] Pricelists - Multiple

[Advanced] Pricelists - Computed

[Advanced] Dropshipping

Xem tất cả Rút gọn

Invoicing

Invoicing Basics - Sales Invoice

Terms and Conditions (T&C) and Payment Terms

Invoice Payment Methods

QR Code on Invoices for European Customers

Sales Tax and VAT

Fiscal Positions

Extra Taxes (ecotax, alcohol, luxury, ...)

[Advanced] SEPA Direct Debit Mandates (SDD)

Xem tất cả Rút gọn

Accounting

Accounting Overview

Accounting Basics

Vendor Bills and Rounding Methods

Bank Statements and Reconciliation

Payment Follow-up

Multi-currencies

Reports and Financial Statements

Closing The Fiscal Year

Analytic Accounting

[Advanced] Stock Valuation

[Advanced] Assets Management (Depreciation)

[Advanced] Deferred Revenues (Recognition)

[Advanced] Batch Deposit of Checks

[Advanced] Vendor Bills Batch Payments (Checks and SEPA Credit Transfer).mp4

[Advanced] Reconciliation of Invoices with a Cash Discount

Xem tất cả Rút gọn

Subscription

Subscription Basics

Upsell Subscriptions

Subscription Reports

Automatic Alerts

Xem tất cả Rút gọn

Project

Project Basics

Subtasks

Using Timesheets

Measuring Project Profitability

Xem tất cả Rút gọn

Documents and Sign

Documents Basics

Using Documents With Your Accounting App

Sign Basics

Xem tất cả Rút gọn

Purchase

Purchase Basics and your first request for quotation

Purchase Lead Times

Reordering Rules

Call for Tenders

Blanket Orders

3-Way Matching

Xem tất cả Rút gọn

Inventory

Inventory Basics and Your First Warehouse Operations

Inventory Adjustment Technics

Managing Lots

Managing Serial Numbers

Units of Measures

Picking Methods

Integrate Landed Costs

Removal Strategies

Xem tất cả Rút gọn

Website

Website Basics

Create New Content for your Website

Domain, Language, Website Name and Favicon

Form Builder

SEO

Multi-Website

Multi-Language

URL Management

Xem tất cả Rút gọn

E-commerce

Product Variants - Frontend

Alternative, Accessory and Optional Products

Managing Your Website Catalog Price

Promotion Programs

Coupon Programs

[Advanced] Allow Several Payment Methods in eCommerce

[Advanced] Configure Your Delivery Methods

Xem tất cả Rút gọn

Marketing

Events Basics and Your First Event

Create an Agenda for your Event

Track your Attendees

Xem tất cả Rút gọn

POS

PoS Configuration for Retail

PoS Configuration for Restaurant

Return and Refund Products

[Advanced] Control Your Cash

Xem tất cả Rút gọn

MRP

MRP Overview

MRP Basics and Your First Manufacturing Order

Create Your Own Advanced BoMs

Workcenters & Routings

From Sale Order to Manufacturing Order

Overall Equipment Effectiveness

Product Lifecycle Management

[Advanced] Managing Quality

[Advanced] Managing Maintenance

Xem tất cả Rút gọn

Barcode

Barcode Basics

Scanning Products in a PoS

Scanning Order Receipts and Delivery Orders

Scanning Inventory Adjustments and Internal Transfers

Xem tất cả Rút gọn

Education

Student Information

Easier Faculty Management

Subject Management

Course Management

Batch Management

Xem tất cả Rút gọn

HR

Human Resources Basics

Manage Leaves

Recruit People

Manage Your Expenses

Attendances

Xem tất cả Rút gọn

Helpdesk

Introduction to helpdesk

Helpdesk a bit more

Xem tất cả Rút gọn

Đánh giá khóa học

Khóa học hữu ích

Trần anh Khoa

Mới sử dụng phần mềm còn không biết phải làm thế nào. video hướng dẫn vô cùng chi tiết giúp trải nghiệm của tôi dễ dàng và nhanh thanh thạo hơn. Hy vọng ngày càng có nhiều video hưỡng dẫn hơn nữa...

Khóa học rất cần thiết

Đàm Huy Hùng

Mới sử dụng phần mềm còn không biết phải làm thế nào. video hướng dẫn vô cùng chi tiết giúp trải nghiệm của tôi dễ dàng và nhanh thanh thạo hơn. Hy vọng ngày càng có nhiều video hưỡng dẫn hơn nữa...

Khóa học cung cấp đầy đủ thông tin

Trần Trung Tấn

Mới sử dụng phần mềm còn không biết phải làm thế nào. video hướng dẫn vô cùng chi tiết giúp trải nghiệm của tôi dễ dàng và nhanh thanh thạo hơn. Hy vọng ngày càng có nhiều video hưỡng dẫn hơn nữa...

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290