Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ Thương mại điện tử / Hướng dẫn xây dựng trang sản phẩm

Hướng dẫn xây dựng trang sản phẩm

Trên website nhấp chọn vào Trang mới trên góc trên cùng bên phải

Sau đó nhấp vào Sản phẩm mới và làm theo các lời khuyên được đưa ra

 

Đây là các thành phần chính của Trang sản phẩm:

Nhiều thành phần có thể được tạo ra một cách trực quan từ menu Tùy chỉnh

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290