Kiểm soát doanh thu và chi phí

1. Giao diện 
2. Kiểm tra tài khoản phân tích

Ta có thể theo dõi doanh thu chi phí và lợi nhuận của từng matter tại màn hình Analytic Account. 

Tiếp đến chúng ta sẽ đi vào chi tiết các khoản thu chi theo vụ việc, tại “Analytic Account” click vào button “Cost/Revenue”.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290