Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ mua hàng / Làm cách nào để hủy Đơn đặt hàng?

Làm cách nào để hủy Đơn đặt hàng?

Vì nhầm lần, lỗi của người dùng hoặc kế hoạch thay đổi, đôi khi bạn cần hủy bỏ đơn đặt hàng đã gửi đến nhà cung cấp. Phần mềm cho phép bạn làm điều đó, ngay cả khi một số hoặc thậm chí tất cả các hàng hóa đặt đã đến kho của bạn.

Đầu tiên, chúng ta sẽ lấy trường hợp đặt hàng sau đây làm ví dụ. Bạn đặt hàng 5 T-Shirt 1 Thùng 1A chưa đến nơi trữ kho của bạn. Bởi vì khi sử dụng Mô-đun Purchase (Mua hàng), ứng dụng Inventory (Tồn kho) cũng được yêu cầu cài đặt, bạn cũng sẽ thấy thú vị khi xem trường hợp hàng hóa được giao từng phần mà bạn muốn hủy.

Tạo Đơn mua hàng

 Bước đầu tiên để tạo một Đơn mua hàng là tạo Yêu cần báo giá (RFQ) từ menu Purchases (Mua hàng) > Purchase (Mua hàng) > Requests for quotation (Yêu cầu báo giá). Xác nhận RFQ của bạn để chứng thực Đơn đặt hàng.

Hủy đơn đặt hàng

Sử dụng trường hợp 1: bạn chưa nhận hàng

Nếu bạn đã xác nhận Đơn mua hàng và vẫn chưa nhận hàng, đơn giản bạn chỉ cần hủy PO cho kiện hàng đó bằng cách nhấp nút Hủy.

 

Phần mềm sẽ tự động hủy các lô hàng lớn liên quan đến PO này và thanh trạng thái sẽ chuyển từ PURCHASE ORDER (Đơn mua hàng) sang CANCELLED (HỦY).

 


Odoo CMS- Sample image floating

Sử dụng trường hợp 2: Hàng nhập từng phần.

Trong trường hợp này, 2 trong số 5 T-Shirt đã nhập về trước khi bạn cần hủy PO

Tạo hàng đã nhập và hủy Đặt hàng dự trữ

Điều đầu tiên bạn cần làm là tạo hàng hóa đã nhập và hủy nhập hàng của 3 T-Shirt còn lại đang dự định chuyển về. Từ PO, nhấp vào RECEIVE PRODUCTS (NHẬN SẢN PHẨM) và trên dòng Đơn đặt hàng T-Shirt chọn nút cuối cùng, thay đổi số lượng nhận được ở cột Done.

 

Khi nhấp vào Validate (Rà soát), Phần mềm sẽ cảnh báo bạn rằng bạn đã xử lí ít sản phẩm hơn so với yêu cầu ban đầu (2 thay vì 3 trong trường hợp của chúng tôi) và sẽ yêu cầu bạn cho phép tạo một Đơn hàng dữ trự.

 

Nhấp vào NO BACKORDER (Không đặt hàng dự trữ) để hủy việc cung cấp các sản phẩm còn lại. Bạn sẽ nhận thấy số lượng nhận đã được thay đổi cho phù hợp và do đó trạng thái giao hàng đã chuyển sang Done.

 

Tạo giao trả hàng

Bây giờ, bạn cần trả lại nhà cung cấp sản phẩm T-Shirt nhận được. Để làm điều này, bấm vào nút RETURN (TRẢ HÀNG) phía trên. Một cửa sổ giao trả hàng sẽ hiện lên. Nhập số lượng trả lại và vị trí tương ứng và bấm vào RETURN (TRẢ HÀNG).

 

Tiến hành chuyển hàng giao trả và kiểm soát xuất kho từ kho của bạn đến ví trí nhà cung cấp.

 

Khi việc giao trả hàng được thực hiện, trạng thái của đơn đặt hàng sẽ được tự động đặt là Thực hiện, có nghĩa là PO của bạn đã bị hủy hoàn toàn.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290