Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ mua hàng / Làm cách nào để kiểm soát sản phẩm nhập về? (Toàn bộ & từng phần)

Làm cách nào để kiểm soát sản phẩm nhập về?

(Toàn bộ & từng phần)

 Các Ứng dụng Purchase (Mua hàng) cho phép bạn quản lý các đơn đặt hàng, kiểm soát sản phẩm nhập về và hóa đơn của nhà cung cấp.

Nếu bạn muốn có được dự báo sản phẩm và kiểm soát nhập hàng, điều đầu tiên cần làm là triển khai quá trình mua hàng OpenERP. Việc nắm được những gì đã mua là cơ sở cho việc dự báo và kiểm soát nhập hàng.

Cấu hình

Cài đặt Ứng dụng Mua hàng và Kho

Bắt đầu bằng cách cài đặt Ứng dụng Mua hàng từ mô-đun Apps (Ứng dụng). Việc này sẽ tự động kích hoạt việc cài đặt ứng dụng Inventory (Tồn kho) (thuộc trong số các ứng dụng khác). Và Purchase (Mua hàng) cũng yêu cầu bước này.

 

Tạo sản phẩm

Sau đó, bạn cần tạo sản phẩm bạn muốn mua. Vào ứng dụng Purchase (Mua hàng), tiếp theo là Purchase (Mua hàng) > Products (Sản phẩm) và nhấp vào CREATE (TẠO).

 

Khi tạo sản phẩm, trường Product type (Loại sản phẩm) có vai trò quan trọng:

• Sản phẩm lưu kho & Sản phẩm có thể tiêu thụ: sản phẩm cần được nhập vào Kho

• Sản phẩm dịch vụ & kĩ thuật số (Chỉ khi ứng dụng eCommerce được cài đặt): không thể kiểm soát những mặt hàng bạn đã nhập hoặc chưa.

TIP - Thủ thuật

Việc định danh Sản phẩm linh tinh cho những mặt hàng bạn hiếm khi mua và đối với những sản phẩm đó bạn không muốn quản lí kho hoặc thống kê số liệu mua/bán. Nếu bạn tạo một sản phẩm, chúng tôi kiến nghị gán trường loại sản phẩm của nó là Service (Dịch vụ).

Kiểm soát hàng nhập về

Mua sản phẩm

Từ ứng dụng mua hàng, tạo ra một đơn đặt hàng với một số sản phẩm. Nếu nhà cung cấp gửi cho bạn đơn bán hàng hoặc một báo giá thì hãy đặt tham chiếu của nó trong trường Vendor Reference (Tham chiếu nhà cung cấp). Điều này sẽ cho phép bạn dễ dàng kết hợp với các Đơn giao hàng sau này (vì đơn giao hàng có thể sẽ bao gồm Vendor Reference (Tham chiếu nhà cung cấp) từ Đơn bán hàng của họ).

 

Sản phẩm nhập về

Nếu bạn mua các hàng hóa hiện vật (Sản phẩm lưu kho hoặc sản phẩm có thể tiêu thụ), bạn có thể nhận sản phẩm từ ứng dụng Kho. Từ bảng điều khiển ứng dụng Inventory (Tồn kho), bạn sẽ thấy nút X To Receive (X Chờ nhận), trong ô nhận hàng của các kho liên quan.

 

Nhấp vào nút này và bạn sẽ truy cập vào danh sách tất cả các đơn đang chờ nhập kho.

 

Nếu bạn có nhiều đơn đặt hàng đang chờ đợi, bạn có thể sử dụng thanh công cụ lọc để tìm kiếm trên Nhà cung cấp (còn gọi là Đối tác trong Phần mềm, các sản phẩm hoặc các nguồn tài liệu. Đó là tài liệu tham khảo cho đơn đặt hàng của bạn. Bạn có thể mở tài liệu phù hợp với đơn giao hàng đã nhận và xử lý tất cả các chi tiết bên trong nó.

 

Bạn có thể rà soát toàn bộ tài liệu cùng một lúc bằng cách nhấn vào nút VALIDATE (XÁC NHẬN) hoặc bạn có thể kiểm soát tất cả các sản phẩm, từng mặt hàng một, bằng cách thay đổi thủ công số lượng Done (số hàng đã được nhận). Khi một dòng hiện màu xanh lá, điều này có nghĩa là số lượng nhận được khớp với số lượng được dự kiến.

Ghi chú

Nếu bạn xử lí với số lô hoặc serial, bạn có thể không thiết lập số lượng xử lý, nhưng bạn phải cung cấp tất cả các số lô hoặc serial để ghi lại số lượng nhận được.

Khi bạn rà soát hàng nhập về, nếu sản phẩm bạn nhận ít hơn so với yêu cầu ban đầu, Phần mềm sẽ hỏi bạn để tạo một đơn hàng dự trữ.

 

Nếu bạn có kế hoạch nhận số sản phẩm chưa nhập về trong tương lai, chọn Tạo Ðặt hàng dữ trữ. Phần mềm sẽ tạo ra một mục mới cho các sản phẩm đang chờ nhập về. Nếu bạn chọn Không đặt hàng dự trữ, đơn đặt hàng được xem như đã hoàn thành.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290