Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ mua hàng / Làm cách nào để mua hàng bằng nhiều đơn vị đo lường hơn khi bán hàng?

Làm cách nào để mua hàng bằng nhiều đơn vị đo lường hơn khi bán hàng?

Trong kinh doanh hàng ngày, nhà cung cấp của bạn có thể sử dụng một đơn vị đo lường khác hơn đơn vị mà bạn sử dụng trong làm bán hàng. Điều này có thể gây ra những rắc rối giữa đại diện bán hàng và thu mua và thậm chí làm cho bạn mất rất nhiều thời gian cho việc chuyển đổi đo lường. May mắn trong Phần mềm, bạn có thể xử lý các đơn vị khác nhau giữa bán hàng và thu mua rất dễ dàng.

Hãy xem những ví dụ sau đây:

1. Bạn mua nước từ một nhà cung cấp. Nhà cung cấp là người Mỹ và bán nước của mình theo đơn vị Gallons. Tuy nhiên khách hàng của bạn là người châu Âu. Do đó bạn muốn số lượng hàng bạn mua là ở Gallons và số lượng bán cho bạn được tính bằng Lít.

2. Bạn mua rèm cửa từ một nhà cung cấp. Nhà cung cấp bán rèm cho bạn trong đơn vị cuộn và bạn lại bán rèm ra tính bằng đơn vị mét vuông.      

 Cấu hình

Cài đặt Mô-đun mua hàng và bán hàng

Bước đầu tiên là đảm bảo được rằng ứng dụng Sales (Kinh doanh), Inventory (Tồn kho) Purchase (Mua hàng) đã được cài đặt đúng.

Odoo - Sample 1 for three columns
Odoo - Sample 2 for three columns

Cho phép tính năng Lựa chọn đơn vị đo lường

Chọn mô-đun Inventory (Tồn kho), chọn Configuration(Cấu hình)> Settings (Thiết lập) và tìm tới mục Products (Sản phẩm) và chọn Units of Measure (Đơn vị đo lường)


Quy định đơn vị đo lường trong bán hàng và thu mua

Các đơn vị đo lường chuẩn

Chúng ta nên lấy đơn vị cổ điển sẵn có trong OpenERP làm ví dụ đầu tiên. Nhớ rằng đơn vị khác nhau giữa bán hàng và cần phải nằm trong cùng một phân loại đo lường. Phân loại đo lừơng bao gồm: Đơn vị, trọng lượng, thời gian làm việc, khối lượng, vv...

Mẹo nhỏ

Bạn cũng có thể tự tạo ra phân loại đo lường và đơn vị đo lường nếu chúng không có trong chuẩn Phần mềm (Xem chương tiếp theo)

Chúng ta giả sử thử rằng chúng ta mua nước từ nhà cung ứng bằng đơn vị Gallons và bán lại cho khách hàng theo đơn vị đo là Lít.
Chúng ta vào Mô-đun mua hàng và chọn Purchase (Mua hàng) > Products (Sản phẩm).
 Tự tạo sản phẩm của bạn hoặc chọn từ những sản phẩm có sẵn. Trong mục thông tin chung về sản phẩm, bạn có thể chọn Đơn vị đo lường (sẽ có thể sử dụng trong bán hàng hoặc trữ kho…) và Đơn vị đo lường cho mua hàng.
Trong trường hợp này, chọn Lít làm đơn vị đo lường, và Gallons làm đơn vị đo lường cho mua hàng. 


 

Tự tạo đơn vị đo lường và phân loại đơn vị đo của bạn

Bây giờ chúng ta hãy xem ví dụ thứ hai (bạn mua rèm từ một nhà cung ứng, nhà cung ứng bán rèm cho bạn theo đơn vi là Cuộn và bạn bán lại số rèm đó theo đơn vị Mét vuông

Hai đơn vị thuộc hai phân loại đo lường khác nhau. Chúng ta cần nhớ rằng, không thể kết hợp một đơn vị đo có sẵn ở phân loại này với một đơn vị vốn cũng có sẵn trong phân loại đơn vị khác. Vì thế chúng ta phải tạo một Phân loại đo lường để chia sẻ, đó là mục mà các đơn vị điều có mối quan hệ tương giao với nhau. Để làm được điều này, bạn cần vào mục Mô-đun Inventory (Tồn kho) và chọn Configuration (Cấu hình) > Settings (Thiết lập) > Product (Sản phẩm), chọn mũi tên Units of Measure (Đơn vị Đo lường) .

Chọn CREATE (TẠO), ở mục Category (Nhóm) nhấp vào mũi tên chọn Create and Edit (Tạo và sửa)
 Tạo một đơn vị đo lường mới. Trong trường hợp này, phân loại của chúng ta sẽ được gọi là Inter-Category-Computation – Phân loại ước tính


Bước kế tiếp là tạo đơn vị đo Cuộn1Mét vuông1 và kết nối chúng vào phân loại mới. Để làm được điều này, chúng ta vào Mô-đun Inventory (Tồn kho) và chọn Configuration (Cấu hình) > Settings (Thiết lập) > Product (Sản phẩm), chọn mũi tên Units of Measure (Đơn vị Đo lường) 

Tạo hai đơn vị đo lường mới:

• Đơn vị Cuộn1, đây là đơn vị nằm trong phân loại Inter-Category-Computation và là Loại đơn vị tham chiếu (xem ảnh dưới đây). Loại đơn vị tham chiếu và đơn vị được cài đặt như một tham chiếu trong phạm vi phân loại. Điều này có nghĩa rằng những đơn vị đo lường khác sẽ được chuyển đổi dựa trên đơn vị này (Ví dụ: 1 cuộn = 10 mét vuông, 2 cuộn = 20 mét vuông, vv)

 • Đối với đơn vị Mét vuông1, chúng ta sẽ quy định 1 cuộn = 10 mét vuông rèm. Vì thế, chúng ta cần quy định nó như một loại, mét vuông sẽ lớn hơn đơn vị tham chiếu. Tỉ lệ lớn hơn là 10 (như một cuộn) = 10 mét vuông.


Bây giờ chúng ta có thể nhập Mét vuông1 là đơn vị đo lường và Cuộn1 là đơn vị đo lường cho mua hàng trong biểu mẫu sản phẩm.Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290