Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ mua hàng / Làm cách nào để thiết lập cơ chế phê duyệt đơn đặt hàng hai cấp?

Làm cách nào để thiết lập cơ chế phê duyệt đơn đặt hàng hai cấp?

Thiết lập Duyệt hai cấp

Rà soát hai lần mục mua hàng sẽ tạo ra mục rà soát khi số lượng sản phẩm mua vượt quá giới hạn nhất định.

Cài đặt mô-đun Quản lý mua hàng và sau đó vào General Settings để cấu hình dữ liệu công ty.

 

Tại đây, đặt số lượng giới hạn cho lần duyệt thứ hai và thiết lập xét duyệt từ phía nhà quản lí.

Quy trình

Đăng nhập với tư cách người dùng phân hệ Mua hàng, tạo đơn đặt hàng với số lượng nhiều hơn so với số lượng thiết lập ở trên và xác nhận. Đơn đặt hàng sẽ ở trạng thái To Approve. (Chờ duyệt)

 

Quản lí nhận Đơn đặt hàng để duyệt và rà soát lại Đơn đặt hàng cuối cùng.

 

Khi đã được duyệt, Đơn đặt hàng sẽ được xử lí theo quy trình bình thường.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290