Tài liệu hướng dẫn / Hướng dẫn phân hệ mua hàng / Làm cách nào để thiết lập luồng bán/ mua hàng đa công ty?

Làm cách nào để thiết lập luồng bán/ mua hàng đa công ty?

Tổng quan

Bizapps là một giải pháp tối ưu việt để giúp các công ty với quy mô nhỏ vận hành kinh doanh. Nhưng hệ thống này cũng hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu quản lý đa công ty một cách hoàn hảo. Tính năng đa công ty giúp bạn bán/ hoặc mua sản phẩm và dịch vụ giữa các chi nhánh khác nhau trong phạm vi khối doanh nghiệp hoặc công ty của bạn.

1. Đơn mua hàng và bán hàng có liên hệ với nhau. Nếu một công ty trong khối liên doanh của bạn tạo một Đơn mua hàng hoặc bán hàng, chứng từ tương ứng sẽ được tự động tạo ra cho công ty bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là kiểm tra mọi thứ xem đã chính xác chưa và xác nhận Đơn bán hàng. Bạn cũng có thể tự động hóa việc rà soát Đơn mua và bán hàng.

2. Việc xử lí hóa đơn và hoàn tiền cũng có thể thực hiện được.

Quy tắc quản lý đa công ty

Đi đến Settings (Thiết lập) > General Settings (Thiết lập chung). Tìm đến Multi-company (Đa công ty), Nhấp chọn Multi-company (Đa công ty) và sau đó chọn tiếp Inter-Company Transactions (Giao dịch liên công ty).

Nhấp vào SAVE (LƯU).


Chú ý

Để có thể quản lý theo quy tắc đa công ty, bạn phải chắc chắn rằng người dùng của bạn có quyền quản trị các công ty.

Gọi ngay cho chúng tôi
0869233290